Foto: DM-arkiv
Foto: DM-arkiv

Plan- og bygg kritisk til nye Aker sykehus

Plan- og bygningsetaten peker på støy, luftforurensing og knappe utearealer som problemer ved det planlagte nye sykehuset på Aker i Oslo.

Publisert

Planen for de nye sykehusene på Gaustad og Aker i Oslo har vært på høring. Høringssvaret fra Plan- og bygningsetaten i kommunen viser at etaten mener det er for liten plass til nye Aker sykehus på tomten, ifølge NRK.

Planen for Nye Oslo universitetssykehus (OUS) innebærer at det i fremtiden er ett sykehus på Gaustad og ett på Aker, og at Ullevål sykehus legges ned. Det har over år vært stor motstand mot planene. 1. april i år ble det klart at regjeringen gikk inn for statlig regulering til tross for at Oslo bystyre har vedtatt at det er imot utbyggingen på Gaustad.

– Ikke så godt egnet

Avdelingsdirektør Harald Øvland sier til NRK at Helse Sør-Øst har presset for mye areal inn på Aker-tomten. Han mener at løsningen ville blitt bedre om ikke psykiatrien legges til Aker. 

– Tomten er i utgangspunktet ikke så godt egnet for langtidspasienter. Det henger sammen med støy, luftforurensning og knappe utearealer. 

Etter planen skal alt av psykiatrisk og rus-behandling være lokalisert på Aker. 

Foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen ved OUS, Birgit Aanderaa, deler bekymringen.

– Våre pasienter får hverken god nok plass inne eller ute. Regjeringen bør lytte til fagetatene og fagpersonene. Dette prosjektet blir ikke bra, sier Aanderaa til NRK.

Hun har også tidligere vært kritisk til dimensjoneringen. Da det ble bestemt at rus- og psykiatri skulle samlokaliseres til Aker i 2019, sa hun dette til Dagens Medisin:

– De overordnede føringene skal tilsi at vi blir magisk mer effektive i pasientbehandlingen, og kommunene skal bli magisk bra på å ta imot pasientene.

Powered by Labrador CMS