Vil bedre kunnskapen om flåttsykdom

Fra nyttår etablereres en nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Helsedirektoratet vil styrke kunnskapen om diagnostikk og behandling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Ifølge Helsedirektoratet er det behov for mer kunnskap om flåttbårne sykdommer, og mer kunnskap om diagnostikk og behandling.
Derfor etablerer Sørlandet sykehus en nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Den nasjonale tjenesten vil formelt bli etablert fra nyttår.
I juni uttalte helseminister Jonas Gahr Støre til VG at han ønsket et slikt senter på plass før sommeren, og viste til at Sørlandet sykehus haddesøkt om å få bli et kompetansesenter for utredning av flåttsykdom.
Prioritere forskning
Sykehuset har allerede etablert et nasjonalt referanselaboratorium for diagnostikk av borreliose. Fagmiljøet har også mye forskningsaktivitet innenfor området og deltar i internasjonale forskernettverk.
Helse- og omsorgsdepartementet har også bedt Forskningsrådet om å prioritere forskningsprosjekter på dette området, melder direktoratet.
– Kompetansetjenesten skal være til nytte for helsepersonell både i kommunene og ved sykehusene slik at disse kan gi best mulig behandling til dem som rammes av flåttbårne sykdommer, sier avdelingsdirektør Jon-Torgeir Lunke i Helsedirektoratet.
Faglige retningslinjer
Kompetansetjenesten skal bidra i kunnskapsutvikling gjennom etablering av nasjonale og internasjonale forskernettverk og forskning. De vil også kunne bidra i utvikling av faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling, i samarbeid med Helsedirektoratet, øvrige fagmiljøer og brukergrupper.
Møter pasientrepresentanter
Fredag 13. september skal Helsedirektoratet møte representanter for pasienter med flåttbårne sykdommer. Direktoratet viser til at denne pasientgruppen opplever at de ikke får god nok hjelp i helsetjenesten.
– Pasienter som har utviklet alvorlig sykdom på grunn av borreliose, skal få god og kunnskapsbasert oppfølging. Dette gjelder også dem med langvarige plager etter antibiotikabehandlet borreliainfeksjon, sier Lunke.

Powered by Labrador CMS