Foreslår rød resept fra fastlegene

Blindeforbundet foreslår at fastlegene bør få skrive ut rød resept for pasienter med nedsatt syn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Norges Blindeforbund mener det går får sent fra en person får konstatert redusert syn til vedkommende kommer på rehabilitering.

Forbundet har i en årrekke etterlyst bedre henvisningsrutiner for personer som får synsproblemer eller blir svaksynte.

– Rød resept sikrer rett rehabilitering til rett tid, hevder forbundet i en pressemelding.

– Må drøfte funksjon og mestring
– Gjennom en ordning med rød resept må fastlegen diskutere funksjons- og mestringsnivå med pasienten, foreslår forbundet, som mener at rehabilitering må bli en naturlig del av et behandlingsløp for alle pasientgrupper.

– Rehabilitering må bli en like viktig del av norsk helsevesen som oppfølging av spisevaner, røykeslutt eller gipsing av en fot.

Må vente i fem år
Blindeforbundet påpeker at det i gjennomsnitt tar fem år fra en person får nedsatt syn, til vedkommende kommer på rehabilitering.

– Synsrehabilitering bidrar til økt livskvalitet og mestring. For eldre bidrar synsrehabilitering til at flere kan bo hjemme lengre.

Har krav på rehabilitering og hjelpemidler
Alle som opplever sansetap (syn og/eller hørsel) har etter folketrygden paragraf 10.5 til 10.7 rett til rehabilitering og hjelpemidler.

Kriteriet er synsfeltdefekter, lesevisus dårligere enn 0,33, nedsatt kontrastsyn, nedsatt adapsjonsevne for lys/mørke, nedsatt mørkesyn, lysømfintlighet/blendingsfølsomhet.

Gjelder flere tusen
Proba samfunnsanalyse har anslått at årlig får 3100 personer nedsatt syn hvert år. Da er ikke den store gruppen med slagrammede med synsfeltutfall tatt med.

Cirka 15.000 personer får hjerneslag hvert år. Av disse opplever inntil 60 prosent problemer med synet etter hjerneslaget, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS