Enkle grep kan forebygge nyresykdom

Britiske helsemyndigheter mener enkle grep og økt kunnskap kan bidra til å forebygge 12.000 unødige tilfeller av akutt nyresykdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia har nylig kommet med kliniske retningslinjer for behandling av nyresykdom.
NICE mener etterlevelse av anbefalingene vil spare tusener av liv og millioner og av kroner, og at det bare er små grep som skal til. 
Overvåke nyrefunksjon
Slike grep kan være at helsepersonell sjekker og holder øye med nyrefunksjonen til pasientene, sørger for å kontrollere væskebalansen, gir væsketilskudd når det er nødvendig, og sjekker hvor ofte pasienten tisser.
Cirka 20-30 prosent av tilfellene av akutt nyresykdom kan helt eller delvis forebygges, ifølge NICE. Bare i Storbritannia vil det bety opptil 12.000 personer.
For liten kunnskap
Ifølge NICE er det for dårlig opplæring av helsepersonell, og derfor en stor mange på kunnskap om nyresykdom, om konsekvensene og viktigheten av tidlig forebygging.
BBC viser til at én av seks innlagte sykehuspasienter står i fare for å utvikle akutt nyresykdom, og opptil én av fire med akutt nyresykdom dør.
Ifølge NICE bruker den britiske staten anslagsvis mellom 434 og 620 millioner pund årlig til behandling av akutt nyresykdom. Dette er mer enn det offentlige bruker på behandling av brystkreft.

Powered by Labrador CMS