Nedgang for avtalespesialister

Ifølge nye tall fra Norsk pasientregister, stod avtalespesialistene for en litt mindre andel av all poliklinisk virksomhet i fjor enn i 2011.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

​I fjor utgjorde avtalespesialistenes aktivitet omtrent 27 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen både somatiske fagområder og psykisk helsevern for voksne.
I 2011 utgjorde avtalespesialistenes andel cirka 28 prosent.
Samtidig har andelen pasientkontakter i somatikken økt med 7,4 prosent fra 2011 til i fjor. Innen psykisk helsevern har aktiviteten økt med cirka 1 prosent.
Det fremgår av Helsedirektoratets /Norsk pasientregister (NPR) sin rapport på aktivitetsdata for avtalespesialister i 2012 - og 2011.
Færre hjemler i psykisk helsevern
Avtalespesialistene i psykisk helsevern for voksne stod for 28 prosent av all poliklinisk aktivitet i 2011, mot 26 prosent i fjor.
Antallet hjemler for somatiske fagområder var 733 i både 2011 og 2012. I fjor var antallet hjemler i psykisk helsevern 778 mot 786 i 2011. Imidlertid har gjennomsnittlig størrelse på rapporteringspliktige hjemler i samme periode økt fra 77,1 til 78,4.
Mener er usikre tall
Leder av Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Sverre Dølvik, mener tallene er usikre.
– Jeg tror dette er usikre tall og så små forskjeller at det blir vanskelig å kommentere. Fortsatt er det svakheter med informasjonsteknologien til NPR i forhold til å få frem komplette og riktige data. Det kan være at antallet hjemler har gått noe ned, men det kan også være uttrykk for sammenslåing av hjemler, sier Dølvik til Dagens Medisin.
Mest i Helse Sør-Øst
I 2012 var det en samlet økning i polikliniske kontakter både innen somatiske fagområder og psykisk helsevern. Det varierer mellom regionene hvor stor andel av pasientene som blir behandlet hos avtalespesialister i forhold til ved offentlig poliklinikk.
Befolkningen i Helse Sør-Øst brukte avtalespesialister i større grad enn de andre regionene. Forbruket hos avtalespesialister var lavest i Helse Nord, ifølge rapporten fra Norsk pasientregister.
Øye fortsatt størst
Fagområdet øye har som tidligere år størst aktivitet og stod alene for en tredel av aktiviteten hos avtalespesialister innen somatiske fagområder.
Sammenlignet med offentlig poliklinikk, stod avtalespesialistene i fagområdet øye for 66 prosent av det nasjonale forbruket.
Andre store fagområder er hud, øre-nese-hals, indremedisin og fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Ikke komplett
Selv om flere avtalespesialister rapporterer inn data til Norsk pasientregister, er det fortsatt utfordringer med kompletthet, skriver NPR.
I fjor rapporterte 95 prosent av spesialistene i psykisk helsevern inn aktivitetsdata. Innen somatiske fagområder var det 82 prosent som rapporterte inn. Komplettheten er ifølge NPR litt bedre enn 2011.

Powered by Labrador CMS