– Varsling av kritikkverdige forhold har ingenting med «personalsak» å gjøre

- Varslingssaker bør rendyrkes, sier advokat Ina Lindahl Nyrud.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/THON HOTEL OPERA: På konferansen «Journalister er fra jupiter – og medisinere fra mars» i regi av Norsk journalistlag (NJ), Norsk redaktørforening, Nordland legeforening og Den norske legeforening var det tirsdag klart for debatt om helsepersonell og ytringsfrihet.

 NJs advokat Ina Lindahl Nyrud, viste til at ytringsfriheten står ekstra sterkt i varslingssaker. At sykehusledelsen ofte viser til at saken er en «personalsak» er noe Nyrud sier hun ofte ser:

– Lite kunnskap
– Varsling av kritikkverdige forhold har ingenting med en personalsak å gjøre. Ytringsfrihetslovgivningen er også der for å dempe konfliktnivået. Vi har særbestemmelser om ytringsfrihet på dette området, viste hun til.

Foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Ulla Dorthe Mathisen, sier hun tror kunnskapen om reglene om rettigheter man har når man varsler, er liten blant legene.
– Jeg synes selv at varsling er et vanskelig begrep. Jeg tror folk egentlig ikke vet så mye om hva det innebærer, sier hun til Dagens Medisin.

Advokat Ina Lindahl Nyrud peker på at når man snakker om varsling i rettslig forstand, så handler det om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Og da er det faktisk slik at da er ansattes ytringsfrihet ekstra sterk. Det er særregler om dette i Arbeidsmiljøloven. De er rett og slett kommet fordi varslere trenger et særlig vern - fordi samfunnet trenger å få den informasjonen. Det er også slik at de bakenforliggende hensyn til disse reglene er at de er ment å være konfliktdempende, sier hun til Dagens Medisin.

– En del av varslingsbestemmelsens hensikt er ekstern varsling, som er min rolle i dette, der man går til mediene.

«Personalsak»
– Jeg hører i mange sammenhenger at man ikke går videre med en sak, at man viser til at dette er en personalsak. Da tenker jeg at hvis man rendyrker varslingssaker, så dreier ikke det seg om personalsaker, det dreier seg om hvilken ytringsfrihet man ønsker. Varslingsbestemmelsene tar ikke opp i seg personalbiten. Det er ikke noe personalsak i dette, sier Nyrud.

– Så det er ikke anledning til å «nedskalere» en varslingssak til en «personalsak»?

– Alle slike saker er vanskelige. Det kan sikkert være at en del varslere er reelle kranglefanter, og at mange av disse sakene er kompliserte, og også omfatter personalsaker og konflikter. Men om man skal gå rettens vei med en varslingssak, etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, så kan man rendyrke den biten som dreier seg om ansattes ytringsfrihet og legge til side de andre tingene.

– Dette er komplisert, men jeg etterlyser det å få frem en felles forståelse av ansattes ytringsfrihet.

Powered by Labrador CMS