– Overrasket over psykiatrierklæring

OSLO TINGRETT:  – Jeg ble overrasket over den første rettspsykiatriske erklæringen, sier  psykiater Randi Rosenqvist.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Den erfarne psykiateren Randi Rosenqvist vitnet tirsdag i rettsaken mot Anders Behring Breivik.

Rosenqvist er påtalemyndighetens vitne.

Flere ganger sa hun at hun ikke vurderte tiltalte til å være psykotisk.

- For mye logistikk
Bakgrunnen for Rosenqvists tidlige vurderinger av tiltalte er samtaler med de ansatte i fengselet og det som har kommet fram i media.
I dag leder hun et team på Ila fengsel med tre psykologer, som har som hovedoppgave å vurdere forvaringsdømte i henhold til risikovurderinger.
– 23 juli, da jeg skjønte hva om hadde skjedd var min umiddelbare reaksjon at dette var for mye logistikk, til at dette skulle være en psykotisk impulshandling. Slik jeg oppfattet det 23 og 24 juli hadde attentatene så mange komponenter at jeg fant det veldig lite sannsynlig at det var en psykotisk fungering, sa Rosenqvist.
– Det er disse refleksjonene som har preget det videre arbeidet i saken, sa hun.
– Hans opphold i fengselet var preget av høflighet og aksept om de rammene som er der, sa Rosenqvist. 
Hun fortalte at tiltalte hadde hatt forestillinger om at han skulle bli utsatt for røffere behandling i fengselet.
Asbergers
Rosenqvist fortalte at tiltalte hadde blitt tilsett daglig av helsepersonell som ikke vurderte ham til å være behandlingstrengende eller suicidal.
–Han var tallfiksert og fortalte om hvor mye livsgnist han hadde i prosent. Tanken om at han hadde Asbergers streifet meg fordi han var så tallfiksert.
I fengselet var han ikke masete, sa Rosenqvist.
– Jeg opplevde at han hadde evne til å se seg selv utenfra. Under en diskusjon om hvilke  fritidsaktiviteter han skulle få tilgang til  i fengselet sa han:  «Ja, det er vel ikke sannsynlig at jeg får kjemisett». Det sier noe om hans evne til å se seg selv utenfra, sa Rosenqvist.
Hun hadde sin første samtale med tiltalte i 1.november:
– Det første han sa til meg var at det var en glede å snakke med noen som holdt riksmålet i hevd, sa Rosenqvist.
Opptatt av kontakt
– Han fortalte at de første ukene var vanskelige men at det gikk bra. Han er opptatt av intellektuell trening. Han fortalte han hadde 15000 studier bak seg før han kom hit, men at han ikke hadde ønske om å akkreditere sin kunnskap. Det var litt merkelig. Han fortalte at han ikke hadde drept noen, men henrettet, fortalte Rosenqvist blant annet.
Hun sa videre at hun synes det var rart at tiltalte var så så opptatt av å binde kontakt med henne.
– Han hevdet at jeg var borgelig konservativ og at han var militant konservativ - og at vi sto veldig på det samme. Jeg fikk følelsen at han både var en selger, og at han visste hva jeg tenkte:  Han skjønte hva jeg var ute etter. Jeg advarte fengselet mot at ansatte kunne bli feilsitert og tillagt meninger. Jeg registrerte at han var opptatt av å lære ansattes navn, og var redd for at de ansatte skulle føle seg misbrukt i kontakt med ham, sa hun.

– Viljen til å lage relasjoner er upsykotisk. Jeg vet at mange som er «fulle av seg selv» tillegger andre meninger, men de er ikke nødvendigvis psykotiske. 
Overrasket over erklæring
Rosenqvist fortalte at hun ble overrasket over den første rettspsykiatriske erklæringen, og at det ikke var slik de hadde oppfattet ham i fengselet.
– Jeg tok et par av de psykotiske symptomene i rapporten og spurte hva han mente om det. Jeg fant dem sære, men ikke psykotiske, sa Rosenqvist, som i retten tirsdag flere ganger sa at hun ikke finner tegn til psykotisk fungering hos tiltalte.
PSYKIATRIRAPPORTEN:
De rettpsykiatriske sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at den terrortiltalte er psykotisk schizofren og strafferettslig utilregnelig.
Etter at den første sakkyndigrapporten fikk voldsom kritikk oppnevnte tingretten et nytt sakkyndigteam, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. Disse to konkluderte motsatt:  At  tiltalte ikke var psykotisk da han gjennomførte terrorhandlingene.

Powered by Labrador CMS