Foto: Arkivfoto

Legeforeningen anker Legelisten-saken til Høyesterett

Foreningen anker saken om anonyme kommentarer på nett helt til Høyesterett. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Foreningen tapte saken om en generell reservasjonsrett mot omtale på nettstedet Legelisten da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett

– Sakens store betydning for våre medlemmer og behovet for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning, gjør at Legeforeningen anker saken inn for Høyesterett, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i en pressemelding. 

Enstemmig dom

Bakgrunnen for saken er at Legeforeningen til søksmål mot staten, etter et vedtak i Personvernnemnda. Foreningen mener at helsepersonell bør kunne reservere seg mot at det legges ut vurderinger av dem på nettstedet Legelisten.no. Men foreningen har verken fått støtte for sitt syn i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett.

Dommen fra lagmannsretten kom i starten av februar. Lagmannsretten mente at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. 

Dommen var enstemmig, men det sto å lese at: «Avgjørelsen har virkninger for mange. Lagmannsretten har vært noe i tvil». Legeforeningen ble fritatt fra å betale saksomkostninger.

Større perspektiv

Legeforeningen har over tid ment at det på sikt vil kunne få følger for andre yrkesgrupper at legene ikke får reservere seg.

– Vi vet at mange leger opplever et stort ubehag ved omtale på Legelisten. Selv om Legeforeningen først og fremst ivaretar legers interesser, har saken stor betydning også i et bredere samfunnsmessig perspektiv, uttaler Klev i pressemeldingen.

Legeforeningen mener at lagmannsretten har forstått personvernreglene feil.

Powered by Labrador CMS