TIL RETTEN: EFTA-domstolen skal nå ta stilling til ESAs kritikk av Norge i saken om pasienters rett til å få sykehusbehandling i utlandet. Foto: Colourbox

ESA tar Norge til retten for regler om behandling i utlandet

Den europeiske overvåkningsmyndigheten ESA bringer Norge inn for EFTA-domstolen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

ESA mener at de norske reglene om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-land ikke er i samsvar med EØS-retten.

– Generelt mangler det norske systemet den klarhet, presisjon, åpenhet og rettssikkerhetsgarantier som forutsettes av EØS-reglene. Dette gjør det vanskelig for pasienter å forstå og benytte sine rettigheter, sier Bente Angell-Hansen, president i ESA, i en uttalelse.

Saken har gått over lengre tid, fra ESA sendte første henvendelse til Norge med sin kritikk i 2014. I 2017 sendte myndigheten en så alt "grunngitt uttalelse". Beslutningen om å melde inn saken til EFTA-domstolen er det tredje og siste steget i ESAs formelle overtredelsesbehandling mot Norge.

Powered by Labrador CMS