VIL HA OMKAMP: Legeforeningen anker dommen fra Oslo tingrett. Foto: Privat/Getty Images
VIL HA OMKAMP: Legeforeningen anker dommen fra Oslo tingrett. Foto: Privat/Getty Images

Anker dom om anonyme pasientkommentarer på nett

Legeforeningen har levert inn anke i saken om nettstedet Legelisten.no.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Foreningen saksøkte staten for å hindre nettstedet Legelisten.no i å legge ut anonyme vurderinger av fastleger på nett, men tapte i Oslo tingrett.

Tingretten slo fast at nettstedet kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får mulighet til å reservere seg mot dette. Dommen ble blant annet begrunnet med at en reservasjonsrett ville gjøre at nettsiden ville miste informasjonsverdi.

Legeforeningen oppga etter at dommen hadde falt at foreningen vurderte å anke

Ankefristen var satt til tirsdag og Legeforeningens anke ble sendt inn til Borgarting lagmannsrett mandag kveld.

– Vi mener at legenes personvern ikke har blitt tillagt stor nok vekt i saken. Hvis dommen blir stående vil det få stor betydning for leger og annet helsepersonell, og på sikt kanskje også for andre yrkesgrupper, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen til Dagens Medisin.

I anken hevder Legeforeningen blant annet at Legelistens systemer for å kontrollere hvorvidt de som kommenterer faktisk har vært pasienter hos den konkrete legen ikke er gode nok.

Daglig leder i Legelisten.no sa til Dagens Medisin da dommen forelå før jul, at han mente dommen anerkjente selskapets arbeid med kvalitetssikring av kommentarer.

Vil ha ny vurdering

Saken føres mot staten på grunn av et vedtak i klageorganet Personvernnemda som fastslo at leger ikke kan reservere seg mot offentliggjøring av slik informasjon. Det var gyldigheten av dette vedtaket Oslo tingrett tok stilling til.

Bakgrunnen for saken i Personvernnemda, var at Datatilsynet i 2017 fattet vedtak om at leger kunne reservere seg fra omtale på nettsiden.

– Vi håper ankerunden fører til at vi får gjennomslag i tråd med Datatilsynets vurdering, sier Klev til Dagens Medisin.

Saken forventes å komme opp for retten i løpet av høsten.

Powered by Labrador CMS