– Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, uttaler administrerende direktør for Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. Foto: Vidar Sandnes

Sykehus saksøker sine egne sykepleiere

Sykehuset Østfold stevner fire spesialsykepleiere for retten. –  En stygg sak, sier lederen i Norsk sykepleierforbund.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Saken er oppdatert 4. mars kl 18:40, Sykehuset Østfold opplyser:

De fire medarbeiderne har stående tilbud om 100 prosent stilling ved å knytte deler av stillingen opp mot bemanningsavdelingen.

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.


Bakgrunnen er at de fire spesialsykepleierne med 75-80 prosent stilling i seksjon nyfødtintensiv, i fjor fremmet krav om fortrinnsrett til del av en ledig fast stilling i seksjonen.

Sykehusdirektøren: – Svært beklagelig
Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi de fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling. Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud: De mener det vil føre til at flere vakter i helg ville mangle bemanning med rett kompetanse. Det ville også bli utfordrende å dekke kvelds- og nattevakter ellers i uken som igjen vil kunne påvirke pasientsikkerheten, ifølge sykehuset selv.

Derfor tar sykehuset nå saken til retten.

– Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, men det finnes ingen andre måter å prøve nemndas vedtak på slik loven er utformet, uttaler administrerende direktør for Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, ifølge sykehuset.

Norsk sykepleierforbund reagerer kraftig på avgjørelsen.

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

– Dette er en stygg sak. Først og fremst for disse fire sykepleierne som har stått på for denne arbeidsgiveren i mange år og som nå opplever å bli saksøkt fordi de vil jobbe heltid! De burde blitt tatt imot med åpne armer. Isteden velger arbeidsgiver å ta dem til retten. Paradokset blir ekstra stort med tanke på helseministerens klare oppdrag til foretakene om å øke andelen heltid. På seksjons nyfødtintensiv er det kun tre av 56 sykepleiere som har 100 prosent stilling, sier Sverresdatter Larsen.

Sykehuset Østfold uttaler videre:

–  Nyfødtintensiv er en spesialavdeling som behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn, og seksjonen må ha høykompetent bemanning hele døgnet gjennom hele uka. Seksjonen må ha et gitt antall sykepleiere å fordele den ubekvemme arbeidstiden mellom, for å sikre nok og rett bemanning og dermed forsvarlig helsehjelp. Når en ny stilling blir delt opp og fordelt på de som allerede er ansatt, slik som Tvisteløsningsnemnda nå har vedtatt, blir resultatet at helgevakter er ubemannet. Disse vaktene må dekkes med innleide vikarer, deltid eller overtid.

Powered by Labrador CMS