AKUTT: – Vedlikeholdsinnsatsen har de siste årene vært fokusert på akutte tiltak og brannslokking, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening. 

Foto: Nicolas Tourrenc

Stiller seg bak investeringskritikk: – På høy tid at politikerne snur trenden

Ingeniørleder kjenner seg igjen i Riksrevisjonens beskrivelse av investeringer i bygg og ber politikerne ta grep.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

En fersk undersøkelse fra Riksrevisjonen konkluderer med at sykehusenes investeringer i bygg og utstyr ikke vært tilstrekkelige.

Synet støttes av bransjeorganisasjonen Rådgivende ingeniørers forening som organiserer rådgivende ingeniørbedrifter.

– Dårlig vedlikeholdte og ikke-funksjonelle sykehus går hardt utover pasienter, pårørende og ansatte. Det reduserer omstillingsevnen i sektoren, samtidig som det er ulønnsomt på lengre sikt. Det er på høy tid at politikerne snur denne urovekkende trenden, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen til Dagens Medisin.

– Brannslokking

Bransjeforeningen har de siste ti årene gitt ut en egen rapport kalt «State of the nation», med estimert vedlikeholds- og oppgraderingsbehov innenfor offentlig infrastruktur og bygg. Der er det over tid vist et etterslep.

– Fagekspertenes vurdering viser at vedlikeholdsetterslepet er nærmest er uendret siden State of the Nation-rapporten fra 2015, og vedlikeholdsinnsatsen har de siste årene vært fokusert på akutte tiltak og brannslokking, sier Hansteen.

Hun mener politikerne må på banen.

– RIF har store forventninger til at den nye regjering tar grep for å sikre gode sykehusbygg, arbeidsplasser og likeverdige tjenester – uavhengig av hvor du jobber eller bor.

Vil ha egen handlingsplan

Foreningen har flere forslag til politikerne. Det ene er en ny styringsmodell for eiendomsmasse i helseforetakene.

– Modellen bør sikre økt vedlikehold skjermet for salderingsmuligheter. Levetidskostnadene bør synliggjøres, og det bør foretas avskrivninger som følge av verdiutvikling på investeringene, sier Hansteen.

Foreningen anbefaler også en egen nasjonal handlingsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på helsebyggene.

– Det må også fokuseres mer på gjenbruk og ombruk av eksisterende bygninger og bygningsdeler.

Powered by Labrador CMS