Sykehusinnkjøp ledes av administrerende direktør Bente Hayes.

Foto: Vidar Sandnes

Sykehusinnkjøp: – Vi skal bidra til ryddige forhold i arbeidslivet

Sykehusinnkjøp sa opp avtale om tolking i akutt-situasjoner. Firmaet som står bak avtalen reagerer sterkt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nylig sendte Sykehusinnkjøp HF ut en pressemelding om at en avtale om tolketjenester var blitt sagt opp.  Sykehusinnkjøp, som eies av de regionale helseforetakene og bistår med innkjøp i spesialisthelsetjenesten, begrunnet oppsigelsen med mislighold av avtalen som ble inngått i oktober i fjor.

– Som en stor offentlig innkjøper skal vi bidra til ryddige forhold i arbeidslivet. Derfor har vi stilt klare krav til arbeidsvilkårene for tolker som jobber for leverandøren som ble tildelt rammeavtalen for tolketjenester, uttalte divisjonsdirektør Harald Johnsen i divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp.

– Når disse ikke blir fulgt opp, har vi dessverre vært nødt til å si opp avtalen i prøvetiden.

Uenige om utbetaling

Bakgrunnen for at avtalen ble sagt opp er en uenighet om timeprisen tolkene skal få.

I fraværet av en gjeldende tariff for tolker benyttes klausuler i rammeavtaler på tolketjenester for å sikre at tolker får en akseptabel lønn, skriver Sykehusinnkjøp i pressemeldingen.

– I avtalen kommer det klart frem at leverandøren har forpliktet seg til å betale tolkene en fast timepris. I kontakt med Sykehusinnkjøp har leverandøren selv oppgitt at de ikke har betalt denne timeprisen. Dette er et klart brudd på avtalen, heter det i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i Sykehusinnkjøp til Dagens Medisin.

– Fremkommer tydelig

Firmaet som hadde avtalen som nå er sagt opp, Noricom språktjenester, ble overrasket over at avtalen ble sagt opp. Økonomiansvarlig Thomas Karterud har et annet syn på avtalen:

– Avtalen har et prisoppsett som viser hvilken timesats tolken skal ha i visse tilfeller, men det gjelder kun hvis tolken er selvstendig næringsdrivende, ikke hvis tolken er lønnsmottaker hos oss, hevder han.

– Alle tolkene som står oppført i prisoppsettet i avtalen har fått utbetalt riktige satser, og så har det vært tolker vi selv har lært opp, kurset, markedsført, i tillegg til lønn og administrative kostnader som har fått betalt ut ifra sin arbeidsavtale for gjeldende oppdrag. Sykehusinnkjøp har ingen definering om sats i prisoppsett på disse tolkene, derfor har det vært uenighet om hvilke satser som er riktige. Dette har vi forsøkt å presisere overfor Sykehusinnkjøp uten hell.

Sykehusinnkjøp på sin side, viser til avtaleteksten:

– Det fremkommer tydelig av avtalen at oppdragsgiver har angitt en fast timepris inkludert arbeidsgiveravgift på de tolkekategoriene rammeavtalene omfatter. Der tolken er selvstendig næringsdrivende skal denne timeprisen tilfalle tolken i sin helhet. Der tolken er lønnsmottaker skal tolken dermed få oppgitt timepris fratrukket arbeidsgiveravgift. Det fremkommer tydelig av avtalen at leverandøren skal oppgi et påslag på timeprisen, som skal dekke deres administrative utgifter og fortjeneste på avtalen.

Thomas Karterud i Noricom er ikke enig i at det fremkommer i avtalen at tolker som er lønnsmottakere skal få oppgitt timepris fratrukket arbeidsgiveravgift. 

– Det er direkte feil/løgn fra Sykehusinnkjøp sin side. 

Dagens Medisin har fått innsyn i både avtalen og det tilhørende prisskjemaet.

I prisskjemaet står det at «oppdragsgiver har angitt en fast timepris inkludert arbeidsgiveravgift på de tolkekategoriene rammeavtalen omfatter. Denne timeprisen skal tilfalle tolken i sin helhet der tolken selv er arbeidsgiveravgiftspliktig. Påslag/administrasjonshonoraret som tilbyder bes om å angi skal gå direkte til leverandør».

Sykehusinnkjøp sier også at foretaket ga Noricom en mulighet til å rette opp i forholdene innen en angitt frist.

– Noe Noricom valgte å ikke rette opp i.

– Høres ut som vi driver med sosial dumping

Ifølge Karterud betaler firmaet minst 12 prosent over minstesatsen for timelønn i bransjen.

– Vi opplever at denne pressemeldingen sverter oss. Vi vet om andre som betaler langt mindre i timelønn, sier han.

– Vår timelønn er som en god norsk timelønn, og Sykehusinnkjøp får det til å høres ut som vi driver med sosial dumping.

– Karterud i Noricom mener blant annet at Sykehusinnkjøp «får det til å høres ut som vi driver med sosial dumping.» Hva er deres kommentar til det?

– I pressemeldingen kommer Sykehusinnkjøp utelukkende med vår beskrivelse av saken, og benytter ikke uttrykket «sosial dumping». Når en avtale blir sagt opp i prøveperioden med en slik begrunnelse, finner vi det naturlig å informere om dette offentlig. Når Dagens Medisin nå også tar kontakt om saken, viser det at det har vært en sak av offentlig interesse, svarer Sykehusinnkjøp.

Samme uke som det ble kjent at Sykehusinnkjøp hadde sagt opp avtalen med Noricom trådte en ny avtale om akutte tolketjenester med et annet firma i kraft. Sykehusinnkjøp opplyser at avtalen ble inngått gjennom en hasteanskaffelse.

Powered by Labrador CMS