Staten anker MS-dom

I desember fikk tidligere MS-syke Hanna Vesterager medhold i Oslo tingrett i at hun får dekket kostnadene til autolog stamcellebehandling som ble utført i Sverige. Nå anker staten dommen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Klagenemnda for behandling i utlandet har to ganger konkludert med at MS-syke Hanna Vesterager ikke hadde rett til å få dekket utgiftene sine i forbindelse med at hun i 2011 betalte selv for kostbar autolog stamcellebehandling i Sverige.

Vesterager gikk til retten, og saken ble berammet til medio november i fjor.  3. desember i 2013 fikk Vesterager medhold.
Regjeringsadvokaten , som er Klagenemndas prosessfullmektig, anker imidlertid dommen.
Svært skuffet
Hanna Vesterager, som ikke har aktiv MS og ikke anser seg som MS-syk lenger, mottok onsdag beskjeden om anke med stor skuffelse.
– Jeg er veldig skuffet, og det er fryktelig utmattende at dommen ankes, sier Vesterager til Dagens Medisin.
Oppfylte betingelsene
Vesteragers advokat, Olav Gunnheim, sa til Dagens Medisin i desember at det  fremgår av domspremissene i rettens konklusjon at betingelsene er oppfylt og at Klagenemndas avgjørelse må settes til side.
Retten mente at det ikke var noe forsvarlig behandlingstilbud for autolog stamcelletransplantasjon i Norge, men at behandlingen i Sverige var akseptabel.
Ifølge Vesterager var Klagenemndas første begrunnelse for avslag manglende kompetanse i Norge, og senere manglende kapasitet.

Powered by Labrador CMS