MINDRE TILFREDS: Ikke-heterofile oppgir lavere tilfredshet med livet enn heterofile. De har også mer negative følelser og opplever mindre mening og engasjement, ifølge SSB. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

SSB: Lavere livskvalitet blant ikke-heterofile

Ikke-heterofile er mindre fornøyd med livet enn heterofile. De har også mer negative følelser og opplever mindre mening og engasjement, ifølge SSB.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 vedtok regjeringen at det skal utvikles en nasjonal strategi for livskvalitet, og at livskvalitet skal være et supplerende mål på samfunnsutviklingen i Norge. 

De fleste nordmenn har en overvekt av positive følelser. Mens det blant heterofile kun er 20 prosent som har en overvekt av negative følelser, er andelen dobbelt så stor for ikke-heterofile med 40 prosent, ifølge undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Litt over halvparten av panfile har en overvekt av negative følelser. Ifølge SSB betyr dette at over halvparten av panfile oppgir at de i større grad føler seg bekymret, nedfor eller trist, irritert, engstelig og stresset enn glad, engasjert, rolig og avslappet og takknemlig.

Blant aseksuelle oppgir hele 57 prosent at det de gjør i livet, ikke er meningsfylt. Det gjelder også over halvparten av panfile.

Rundt 27 prosent av befolkningen har to eller flere punkter på mål for livskvalitet hvor de skårer lavt. Blant ikke-heterofile gjelder det 44 prosent.

Det er en lignende andel homofile og lesbiske som ikke skårer lavt på noen av de fire målene; tilfredshet med livet, positive og negative følelser, mening og engasjement. Det er imidlertid flere lesbiske som skårer lavt sammenlignet med homofile.

(©NTB)

Om Livskvalitetsundersøkelsen 2022/2023

Statistikken Livskvalitet er basert på data fra den nasjonale Livskvalitetsundersøkelsen som har blitt gjennomført årlig av SSB siden 2020. Undersøkelsen er en webbasert spørreundersøkelse som inneholder en rekke spørsmål om livskvalitet og levekår. I tillegg er det påkoblet registerinformasjon som gir bakgrunnsinformasjon om blant annet utdanningsnivå, inntekt og landbakgrunn.

Livskvalitetsundersøkelsen har hvert år et representativt utvalg på 40 000 personer 18 år og over. For 2022/2023 samlet er utvalget på 80 000, og det er 33 147 respondenter som har svart på spørsmålet om seksuell orientering.

På grunn av noe frafallsskjevhet blir svarene vektet slik at de skal være representative for befolkningen i Norge. Les mer om datainnsamlingen her Livskvalitetsundersøkelsen 2022 (ssb.no) og her Livskvalitetsundersøkelsen 2023 (ssb.no).

Powered by Labrador CMS