FORNØYD GJENG PÅ TYNSET: (fra venstre) Richard Wangsmo (tidl.LIS1), Jonas Opøien (tidl.LIS1), Astrid Skotte (avdelingssjef), Knut Selmer (kommuneoverlege Tynset), Dag Sandblom (avdelingsoverlege kirurgi) Gaute Flaget Amundsen (LIS 1), Sarita Stolsmo (tidl. turnuslege), Oddbjørn Øien (medisinsk fagsjef). Foto: Tynset Sykehuset Innlandet

Tynset er favoritten blant ferske leger

– Vi gikk inn i oss selv og så på hvordan vi håndterte LIS1-legene, forteller direktøren ved Tynset sykehus, Innlandet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, har Legeforeningen lansert en ny portal, LIS-portalen, der LIS1-leger, turnusleger, kan sette karakter på hvordan de mener sykehusene har fungert som arbeidsplass for en fersk lege.

Best karakter har Tynset sykehus, Innlandet, fått.

Divisjonsdirektør Stein Tronsmoen ved Tynset sykehus, som naturlig nok er glad for at Tynset kommer best ut,  sier til Dagens Medisin at det er en bevisst satsing på LIS1-legene ved sykehuset.
– Bredde og utvidet intro-kurs
– Vi gikk inn i oss selv og så på hvordan vi håndterte LIS1-legene. Vi utvidet introduksjonsperioden til tre uker. Videre sikrer vi at LIS1 får veldig mye bredde og variasjon – fordi vi er et allment sykehus der pasientene har generelle plager og diagnoser. Vi sikrer også at LIS1-skal jobbe tett med spesialistene, ettersom vi ikke har LIS2 og LIS3; et assisentlege-sjikt med andre ord. Og vi ønsker at LIS1-legen skal følge hele pasientforløpet. Og så har vi greid å formidle at vi veldig gjerne vil ha LIS1-legene til Tynset, sier Tronsmoen til Dagens Medisin.  

Tynset fikk en  totalscore på 6.4 av 7, litt mer enn nummer to, som var Vesterålen sykehus og Narvik sykehus.
At de mindre sykehusene er de som primært gjør det bra, er ikke overraskende for Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening:

– Noe av årsaken til at små sykehus havner på topp kan være at de tilbyr mer personlig oppfølging. Men vi ser også store forskjeller mellom de ulike avdelingene på enkelte sykehus. Alt i alt tror jeg denne portalen vil kunne bli nyttig for alle parter, sier Mjåset.

Powered by Labrador CMS