Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lovet å endre forskriften om rett til trygderefusjon for leger. Endringene trådte i kraft den 11. juni 2019. Foto: Lasse Moe
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lovet å endre forskriften om rett til trygderefusjon for leger. Endringene trådte i kraft den 11. juni 2019. Foto: Lasse Moe

Legene fryktet for sommerferien – nå er forskriften oppdatert

Departementet har nå oppdatert forskriften om trygderefusjon for legevikarer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

FULGTE OPP: – Vi er fornøyd med endringen som er på plass, men forskriftsendringen kunne vært formidlet bedre ut til ett presset fastlegekorps, hvor flere nå var bekymret for at også sommerferien måtte innstilles, sier Tommy Andreassen, daglig leder ved Brumunddal legesenter og tillitsvalgt for Legeforeningen i Ringsaker. 

      
        Foto: Privat
FULGTE OPP: – Vi er fornøyd med endringen som er på plass, men forskriftsendringen kunne vært formidlet bedre ut til ett presset fastlegekorps, hvor flere nå var bekymret for at også sommerferien måtte innstilles, sier Tommy Andreassen, daglig leder ved Brumunddal legesenter og tillitsvalgt for Legeforeningen i Ringsaker. Foto: Privat

Tidligere i år ble det mye rabalder rundt en regelendring som trådte i kraft 1.mars: Da mistet alle leger som ikke har norsk turnus/LIS1 refusjonsretten fra HELFO over natten.

Dette førte til at svært mange søkere til legevikar-jobber ble uaktuelle og små kommuner så mørkt på situasjonen, ettersom de fryktet at de ikke skulle få tatt sommerferie og at de måtte avvise jobbsøkere, som ellers hadde vært aktuelle.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lovet deretter at de skulle endre forskriften før sommeren og presiserte at legekontorene kunne ansette vikarer uten LIS-1.

– De kan nå ansette vikarer som ikke har LIS1, og det er viktig at kommunen sikrer at den de ansetter er kvalifisert. Vi har sett noen eksempler på at nordiske leger med lang erfaring ikke ansettes, sa Høie i april.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser nå til Dagens Medisin at forskriften ble oppdatert den 11. juni (les oppdatert forskrift her!):  

 «Det er i § 1 pkt. 1, fjerde punktum gjort unntak fra kravet om å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del for lege som tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet, jf. forskrift om kompetansekrav for leger § 4 første ledd bokstav (...)», heter det i oppdateringen.

Var i tvil
Daglig leder ved Brumunddal legesenter og hovedtillitsvalgt i Ringsaker legeforening, Tommy Andreassen, var blant dem som ventet på at refusjonsretten skulle bli oppdatert i forskriftsteksten.

– Vi er takknemlig og glad at denne forskriften er kommet på plass. Det vil nok bety en del for flere distriktskommuner, som er sterkt presset for inndekningen for fasteleger under sommerferien. Høie var entydig klar på at dette skulle være på plass før sommeren. Som hovedtillitsvalgt i en kommune har jeg mottatt bekymringer om når dette ville komme på plass, forteller han til Dagens Medisin.

Andreassen sier at han måtte etterforske litt rundt hva som gjaldt, fordi han fryktet sommerferien måtte innstilles.

– Etter gjentatt henvendelse til flere i departementet, uten å få en avklaring – fikk vi fredag 21. juni tilbakemeldingen som bekreftet at denne var på plass og hadde trådt i kraft fra 11. juni. Vi synes det er en god og fornuftig endring som er kommet på plass, men skulle selvsagt ha ønsket dette var formidlet bedre ut til ett presset fastlegekorps, hvor flere nå var bekymret for at også sommerferien måtte innstilles.

Powered by Labrador CMS