– Vi trenger mer dokumentasjon enn én studie

Legemiddelindustrien (LMI) er positive til studier som kan føre til store besparelser for samfunnet. De peker på at det må gjøres flere studier som Nor-Switch for å skaffe mer kunnskap om biotilsvarende legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

KAN ÅPNE OPP: – Besparelsene fra bruk av biotilsvarende bør kunne bidra til at man kan gi pasienter bedre tilgang til innovative behandlinger, sier Karita Bekkemellem, leder av Legemiddelindustrien (LMI). Foto: Per Corneliussen

WIEN/UEGW: Kunnskapssammendraget for den etterlengtede byttestudien, Nor-Switch ble publisert på gastrokongressen UEGW i dag, i Wien. Resultatene viser at det er trygt å bytte til biotilsvarende infliksimab (Remsima / Inflektra) for pasienter som per dags dato står på Remicade.

– LMI er tilhenger av evidensbasert medisin, og vi er derfor også positive til at det gjøres studier som Nor-Switch-studien. Riktig bruk av biotilsvarende legemidler vil kunne gi besparelser for samfunnet, og disse besparelsene bør kunne bidra til at man kan gi pasienter bedre tilgang til innovative behandlinger, sier Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI).
Avventer å generalisere
Hun mener at Nor-Switch gir nyttig innsikt, men peker på at en må være forsiktig med å generalisere på bakgrunn av studien.
– Som Tore Kvien selv sier må man være forsiktige med å generalisere til alle andre biologiske legemidler og deres biotilsvarende. Som ellers i medisinen, trenger vi mer dokumentasjon enn én studie, sier Bekkemellem.

SER FREM TIL PRESENTASJON: – Vi har riktignok bare sett abstraktet, men ser frem til å se hele presentasjonen i morgen, sier Tommy Juhl Nielsen. Her avbildet under et LIS-seminar. Foto: Ingvild Festervoll Melien

– Det er viktig å understreke at Nor-Switch-studien er designet for å se på effektene av å bytte pasienter én enkelt gang, mellom kun to produkter: Remicade til Remsima. Man kan ikke ut fra denne studien alene trekke konklusjonen at bytte til biotilsvarende legemidler generelt er trygt, sier hun.

Vil ha mer kunnskap
– Det er viktig å få mer kunnskap om hva som faktisk skjer med pasientbehandlingen når man bytter av ikke-medisinske årsaker. LMI oppmuntrer til en fortsatt vitenskapelig debatt for å heve kunnskapsnivået, og vi ønsker mer forskning velkommen, slik at vi kan få økt kunnskap for å bygge trygghet både for pasienter og for helsetjenesten.
MSD: – Ikke overrasket
MSD markedsfører Remicade. Direktør for sykehusavdeling Tommy Juhl Nielsen i MSD sier at de ikke var veldig overrasket over konklusjonen.
- Vi har riktignok bare sett abstraktet, og vi tar konklusjonen til etterretning, men ser frem til å se hele presentasjonen i morgen, flere detaljer og forhåpentligvis en publikasjon etter hvert, sier Juhl Nielsen.

Powered by Labrador CMS