BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre: Adm. dir Helse Midt, Cathrine M. Lofthus, leder og adm. dir i Helse Nord Lars Vorland og Herlof Nilsen, adm. dir Helse Vest er noen av medlemmene i Beslutningsforum. Foto: Arkiv/Lasse Moe

Tar ikke opp ny MS-medisin på neste møte i Beslutningsforum

Statens legemiddelverk har ikke rukket å ferdigstille metodevurderingen av okrelizumab (Ocrevus) for multippel sklerose (MS). Legemiddelet vurderes både for primær progressiv og attakkvis MS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi hadde håpet å få ut metoderapportene om begge indikasjoner, men det har tatt litt tid. Så de kommer ikke opp i neste møte, sier Kristin Svanqvist til Dagens Medisin, enhetsleder i Statens Legemiddelverk, som jobber med metodevurderinger.

– Vi har sett det nødvendig å bruke tid på kvalitetssikringen av begge rapportene, men begge er i sluttfasen og sendes ut om kort tid.

Enhetsleder Kristin Svanqvist i Statens legemiddelverk. Foto: Vidar Sandnes

Det er knyttet spenning til når de nye MS-medikamentene blir tilgjengelig ved norske sykehus. Okrelizumab er foreløpig det eneste medikamentet som har markedsføringstillatelse for noen av pasientene med primær progressiv sykdom.

Legemiddelet er en såkalt anti-CD-20-behandling som også har vist effekt for pasienter med attakkpreget sykdom i flere studier.

– Jeg synes det er synd at legemiddelet ikke blir vurdert enda. Dette er en medisin det er knyttet store forventninger til, sier nevrolog på Haukeland universitetssjukehus, Øivind Fredvik-Grytten Torkildsen.
– Vi fikk presentert resultatet fra studien i 2015. Det har tatt lang tid med publikasjonen og godkjenningen.

Mandagens møte
Av nye MS-behandlinger, blir det bare kladribin (Mavenclad) som vurderes på mandagens møte i Beslutningsforum.

Andre legemidler som skal vurderes i det kommende møtet er:

Krizotinib (Xalkori) til førstelinjebehandlingav ALK-positiv og ROS1- positiv avansert ikke-småcellet lungekreft.

Ribociclib (Kisqali) til behandling av lokalavansert brystkreft.

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) til behandling av hemofili A.

Nonakog beta pegol (Refixia) til behandling av hemofili B.
Interessekonflikter:
Øivind Fredvik Grytten Torkildsen har mottatt foredragshonorarer og/eller sittet i advisory board for Biogen, Sanofi-Aventis, Genzyme og Merck.

Powered by Labrador CMS