MARKEDSFØRT SOM «SIKKERT»: Bildet viser skjermdump fra nettsiden til Komplett apotek før beskrivelsen ble endret etter at SLV tok kontakt med selskapet. Den røde uthevingen er markert av Dagens Medisin. Foto:
MARKEDSFØRT SOM «SIKKERT»: Bildet viser skjermdump fra nettsiden til Komplett apotek før beskrivelsen ble endret etter at SLV tok kontakt med selskapet. Den røde uthevingen er markert av Dagens Medisin. Foto:

– Nettapotek lurer norske kvinner

Sex og samfunn-lege Marius Johansen mener Komplett Apotek driver villedende markedsføring når nytt pessar markedsføres som «sikkert». Statens legemiddelverk etterlyser nå dokumentasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

REAGERER: – Påstanden om at dette er et sikkert prevensjonsmiddel, er direkte feil, sier lege Marius Johansen. Som medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn-klinikken veileder han mange kvinner om prevensjonsvalg. 

      
        Foto: Målfrid Bordvik
REAGERER: – Påstanden om at dette er et sikkert prevensjonsmiddel, er direkte feil, sier lege Marius Johansen. Som medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn-klinikken veileder han mange kvinner om prevensjonsvalg. Foto: Målfrid Bordvik

Komplett Apotek selger en ny type pessar på sine nettsider. Her omtales Caya Pessar som «et hormonfritt og sikkert prevensjonsmiddel som er enkelt å bruke». Dette fikk Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn-klinikken, til å reagere.

– Jeg har bedt om dokumentasjon på hvor sikkert prevensjonsmiddelet er, og har fått tilsendt informasjon fra fertil.no, som er importøren i Norge. Denne dokumentasjonen viser at 10,4 av 100 kvinner ble gravide i løpet av et halvt år i én studie, og at sikkerheten er på linje med kondom, sier Johansen. «»

– Direkte feil
Om en sammenligner dette med p-stav, som er det sikreste prevensjonsmiddelet som finnes, så vil 5 av 10.000 kvinner bli gravide i løpet av ett år med p-stav. Til sammenligning vil 1800 av 10.000 kvinner som bruker pessaret, bli gravide.

– Jeg mener at komplettapotek.no driver med villende markedsføring og at påstanden om at dette er et sikkert prevensjonsmiddel, er direkte feil.

Han frykter at kvinner kan bli lurt av informasjonen på nettsidene.

– Komplett Apotek har uttalt til meg at de bare bruker informasjonen som de har fått fra fertil.no, men jeg syns dette blir feil å dekke seg bak. Komplett Apotek, som er et stort konsern, burde vite bedre enn å bare ta produsentens anbefalinger som god fisk uten å skrive mer informasjon, sier legen.

Han anbefaler ikke pessaret til brukerne av Sex-og samfunn klinikken.

– For en kvinne som har fått et par barn, og ikke ønsker hormonbivirkninger, kan hormonfri prevensjonsmetoder være et godt alternativ dersom det er ikke så farlig om hun blir gravid igjen. Men for alle kvinner som ønsker sikker prevensjon, så bør man ikke bruke det, sier Johansen.

Påpeker manglende merking
Det er Statens legemiddelverk (SLV) som fører tilsyn med aktører og medisinsk utstyr på markedet i Norge. De har tatt kontakt med Komplett Apotek etter at de ble gjort oppmerksom på at Caya Pessar markedsføres som «sikkert».

– Pessaret er å anse som et medisinsk utstyr og må følge produktkravene gitt i lov og forskrift om medisinsk utstyr. Herunder krav om merking og bruksanvisning på norsk, informasjon nødvendig for trygg og sikker bruk samt advarsler og forholdsregler. Omtalen av utstyr skal ikke gi inntrykk av at utstyret gjør noe mer eller annet enn det faktisk gjør eller av gi et falskt inntrykk av egenskaper utover det som kan dokumenteres, sier Ingeborg Hagerup-Jenssen, seniorrådgiver ved avdeling for medisinsk utstyr i SLV. «»

– Vi har stilt spørsmål til Komplett Apotek om tilsynelatende manglende merking på norsk på illustrasjonsbildet på nettsiden, samt bedt dem sende oss dokumentasjonen som danner grunnlag for å markedsføre som «sikkert prevensjonsmiddel» uten nærmere angivelse av verken forbehold eller grad av usikkerhet.

Hun forteller at de nå avventer tilbakemelding før de tar saken videre. Det kan bli aktuelt å kontakte

legemiddelmyndighetene i Tyskland siden produktet er tysk, forteller Hagerup-Jenssen.

Endret omtalen
Etter henvendelsen fra SLV har nettoapoteket fjernet beskrivelsen av Caya Pessar som et «sikkert prevensjonsmiddel».

– Det jeg personlig reagerte på, og som SLV har påpekt, er utrykket «sikkert» i produktomtalen. Som et første tiltak har jeg bedt medarbeiderne mine fjernet det ordet. Sikkert kan oppfattes som et absolutt ord, sier Stig Henning Pedersen, apotek og daglig leder i Komplett Apotek.

– Ønsker dere å lure norske kvinner?

– Nei, på ingen måte. Vårt mål er å hjelpe kvinner til gode valg og enkel tilgang på apotekprodukter, blant annet prevensjon, sier Pedersen.

– Hvorfor sto denne beskrivelsen der i utgangspunktet?

– Caya pessar er i motsetning til andre pessar basert på «one size» og man slipper tilpasning av størrelse. Det har vært vår intensjon å få frem at et slikt pessar med tilhørende hormonfri gele er like sikkert som pessar som tilpasses i størrelse. Vi ser imidlertid at merkingen «sikkert» kan være misvisende dersom det ikke leses i kombinasjon med øvrig produktomtale, og vi har derfor endret denne undertittelen, sier Pedersen.

Etterlyser mer informasjon
– Jeg er glad for at Komplett apotek har fjernet ordet «sikkert». Jeg synes også det er bra at SLV følger opp og eventuelt får importøren til å fjerne «sikkert» fra pakningen, sier Marius Johansen ved Sex og samfunn-klinikken.

Han mener apoteket også bør fjernet ordet «sikkert» fra omtalelsen av Caya prevensjonsgel. Samtidig mener han at apoteket bør opplyse nærmere om sikkerheten ved prevensjonsmidlene og oppgi tall for dette.

– I motsetning til hormonell prevensojn, der en kan få informasjon om sikkerhet og alle øvrige virkninger og bivirkninger fra den som forskriver resepten, så er dette et produkt som kvinner kan bestille direkte, påpeker legen.

Powered by Labrador CMS