REAGERER: – Bent Høie har sagt at veldig få skal få unntak. Men nå sier han plutselig at han er bekymret for at de som oppfyller kravene ikke får behandling, sier kreftlege Arne Berg. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:
REAGERER: – Bent Høie har sagt at veldig få skal få unntak. Men nå sier han plutselig at han er bekymret for at de som oppfyller kravene ikke får behandling, sier kreftlege Arne Berg. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Kreftlege ut mot «valgkamp-Høie»

Kreftlege Arne Berg reagerer på at helseministeren nå vil endre unntaksordningen for dyre legemidler – uten å opplyse om hvordan.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig kom helseminister Bent Høie (H) med klar beskjed til aktørene som vurderer hvilke nye legemidler som skal tas i bruk – om at jobben må gjøres raskere. Samtidig ber han RHF-ene sikre at unntaksordningen, der enkeltpasienter eller grupper kan få tilgang til legemidler som er under metodevurdering, skal bli mer tilgjengelig.

Dagens Medisin har tidligere fortalt hvordan unntaksordningen praktiseres ulikt fra sykehus til sykehus. Et eksempel er lungekreftpasienten Odd Nesse som vurderte å flytte fra familien for å få tilgang til immunterapi ved Akershus universitetssykehus, som han ble nektet i Ålesund. Senere snudde fagdirektøren i Ålesund, og etter hvert ble nivolumab (Opdivo) tilgjengelig for hele pasientgruppen. 

Les også: Store forskjeller i bruk av dyr unntaksmedisin

– Vi er bekymret for at pasienter som oppfyller kravene ikke får behandling, uttalte helseminister Bent Høie til Dagens Medisin tidligere denne uken.

– Ikke uvitende leger som er problemet
Dette får Arne Berg, styremedlem i Norsk onkologisk forening, til å reagere.

– Når Høie nå først uttaler seg om unntaksordningen, så høres det ut som at grunnen til at ordningen ikke brukes er at vi legene ikke er kjent med regelverket. Men det er ikke det som er problemet. Ordningen er formulert på en slik måte at den bare skal brukes i ytterst få tilfeller, og signalene fra toppen har hele tiden vært at det skal være veldig høy terskel for å bruke den, sier Berg.

Da Dagens Medisin omtalte ulik praksis ved sykehusene, førte det til en innstramning ved «liberale» sykehus.

– Må komme med forslag
Arne Berg reagerer også på at helseministeren krever at unntaksordningen skal praktiseres likt – samtidig som han ikke kommer med forslag til hvordan den skal endres.

– Høie har ikke kommentert unntaksordningen før, men nå i valgkampen mener både han og Torgeir Micaelsen at ordningen bør ses nærmere på. Signalet fra Høie og RHF-ledelsen har vært at vi skal vente med å ta i bruk nye medisiner for ikke å svekke myndighetenes forhandlingsposisjon. Hvis Høie nå mener at unntaksordningen skal liberaliseres, så må han komme med forslag til endring av unntaksbestemmelsen. 

Unntakene håndteres lokalt i hvert enkelt helseforetak, og den eneste rettesnoren er at «pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig».

– Dette kan ikke tolkes på noen annen måte enn at det skal brukes sjelden. For oss som jobber med kreft, er det en meningsløs formulering; hvordan skal vi skille den ene alvorlig syke fra den andre? Hvis de som sitter og bestemmer dette mener at vi skal gi mer unntaks, så må de si hvilke pasienter som skal få det og sørge for finansiering, mener Berg.

Høie: Bryr meg uavhengig av valgkamp
– Jeg bryr meg om pasientene uavhengig av om det er valgkamp eller ikke, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til Dagens Medisin, via sin kommunikasjonsrådgiver.

– Jeg er opptatt av at kreftpasienter skal få enda bedre behandling, og at det skal bli enklere for pasienter å delta i kliniske studier og utprøvende behandling. Dette er noe vi har jobbet med en tid. Bakgrunnen for endringene er tilbakemeldinger fra alvorlig syke kreftpasienter, som ikke føler seg godt nok ivaretatt. Jeg mener derfor det er rom for forbedringer, også innenfor unntaksordningen. Derfor har jeg nå bedt de regionale helseforetakene om å sikre at unntakene blir kjent og praktiseres likt i hele landet, skriver Høie.

Powered by Labrador CMS