Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HVA HASTER MEST: Man får for eksempel fem ulike medisiner for lungekreft, og dermed fem ulike metodevurderinger. Da spør vi klinikerne om hvilken som haster mest, sier Legemiddelverkets Kristin Svanqvist. Arkivfoto.

HVA HASTER MEST: Man får for eksempel fem ulike medisiner for lungekreft, og dermed fem ulike metodevurderinger. Da spør vi klinikerne om hvilken som haster mest, sier Legemiddelverkets Kristin Svanqvist. Arkivfoto.

Vil be om mer hjelp fra legene i vurderingen av nye legemidler

Statens legemiddelverk (SLV) vil bli bedre på å prioritere hvilken rekkefølge de skal vurdere nye legemidler i. Nå skal de spørre klinikerne om hva som haster mest.

Annons:

Nylig kom helseminister Bent Høie (H) med klar beskjed til aktørene som vurderer hvilke nye legemidler som skal tas i bruk – om at jobben må gjøres raskere.

– Må starte tidligere
Statens legemiddelverk (SLV) har som oppgave å lage såkalte metodevurderinger som ligger til grunn for beslutningene om å innføre et nytt legemiddel eller behandling ved norske sykehus.

I Legemiddelverket sier man nå at man i mye større grad må starte metodevurderingene før legemidlet er godkjent og har fått markedsføringstillatelse.

–  Dette vil særlig gjelde for legemidler som kan være viktige terapeutiske nyvinninger, hvor det ikke finnes andre alternativer, sier seksjonssjef Kristin Svanqvist i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

 – Heller enn å vente på industriens dokumentasjonspakker, som ofte tar lang tid, vil vi i noen saker gjøre egne beregninger. Da vi vil vi tidlig se hva verdien av det nye legemidlet kan være. Så må industrien svare på det. Når det er sagt, er det viktig å få frem at om ikke prisene hadde vært så høye, så hadde det ikke vært bruk for oss, sier Svanqvist, som forøvrig støtter helseministeren i at prosessene for metodevurderinger må gå raskere.

 –  Ser dere for dere en reell forsterkning av leger og klinikere i vurderingene?

 –  Vi involverer alltid relevante kliniske miljøer i våre vurderinger. Det som er nytt er at vi skal prioritere rekkefølgen mellom metodevurderinger i samme terapiområde og mellom de ulike sykdommene. Et eksempel nylig er at man får fem ulike medisiner for lungekreft, og dermed fem ulike metodevurderinger. Da spør vi klinikerne om hvilken som haster mest. Dette må vi gjøre på en skikkelig måte slik at det ikke blir tilfeldig. Vi vil at klinikerne aktivt er med på prioriteringene.

Høie: - Krever at unntaksordningen brukes likt
Legemidler eller behandlinger som er under metodevurdering i det norske systemet, kan ikke tas i bruk i denne tiden, og fram til det eventuelt får grønt lys. Men en unntaksordning gjør at enkeltpasienter eller grupper likevel kan få tilgang til medisinen, om den har fått markedsføringstillatelse i EU, og dermed i Norge.

Denne ordningen har vært ulikt praktisert og det er ulikt hvor godt kjent den er blant leger og på sykehus. Dette vil helseministeren ha klargjort.

– Vi får tilbakemeldinger fra pasienter og leger som tyder på at unntaksordningen blir opplevd som å praktiseres ulikt og en ordning som er lite tilgjengelig, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

 – Er det grunn til å tro noen via unntaksordningen har fått behandling som de egentlig ikke hadde hatt krav på?

– Nei, vi er mer bekymret for det motsatte – at pasienter som oppfyller kravene ikke får behandling. Vi mener jo at det er viktig for tilliten til hele modellen, som har bred politisk oppslutning, at sikkerhetsventilen fungerer, sier statsråden.

Legemiddelindustrien: - Positivt
Erling Ulltveit, som er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI) er fornøyd med det han omtaler som et positivt svar fra ministeren:

–   Det kan jo ikke forstås annerledes enn at han ber helseforetakene legge forholdene til rette for at flere pasienter skal kunne få tilgang til legemidler gjennom unntaksordningen. Det er i så fall et viktig signal til helseforetakene, og det skal bli interessant å følge hvordan dette kommer til å fungere i praksis, sier Ulltveit.

SLV har for øvrig sendt til høring nye oppdaterte retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Økonom 01.09.2017 10.40.45

  Når det gjelder sykehusfinansierte legemidler starter prosessen for innhenting av dokumentasjon tidlig og i god tid før MT. Dette kan være krevende for mange legemiddelselskaper å få til, både pga internasjonale forhold men også ut i fra at det på blåresept i utgangspunktet starter ved markedsføringstillatelsen. Når det gjelder vurderingen av om legemidlene er dyre, er det ingen tvil om at mange av de nye er kostbare i kroner og øre, og kan være krevende å finne plass til i allerede trange budsjetter. Hvorvidt de er kostbare vurdert opp mot den medisinske gevinsten er en annen sak. Når legemiddelverket er så tett bundet opp mot både innkjøper LIS og HOD er det vanskelig å vite om evalueringene de gjør av innsendt informasjon kun er basert på helseøkonomisk faglige vurderinger eller om de også "diskrediterer analysene" for å faglig begrunne hvorfor prisen må ned. At et monopsonistisk kjøper alltid har rett i vurderingen av hva som er korrekt pris for et legemiddel er lite troverdig.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2