SPØR OM MEDISINER: Leger som stiller spørsmål om legemidler til RELIS, får generelt svar av tilfredsstillende eller god kvalitet, ifølge en ny studie. Illustrasjon: Colourbox Foto:
SPØR OM MEDISINER: Leger som stiller spørsmål om legemidler til RELIS, får generelt svar av tilfredsstillende eller god kvalitet, ifølge en ny studie. Illustrasjon: Colourbox Foto:

Ikke høyere kvalitet med økt tidsbruk

Kvaliteten på informasjon fra sentre for uavhengig legemiddelinformasjon (RELIS) blir ikke bedre selv om tidsbruken øker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viser en ny studie hvor artikkelforfatterne har undersøkt tidsbruken hos norske RELIS og hos svenske og danske legemiddelinformasjonssentre for å se om det er en sammenheng mellom kvaliteten på svarene som legene får og tidsbruken.

Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) skal bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell.

I Norge finnes fire sentre, ett i hver helseregion.

Første i sitt slag
Hovedfunnene var at kvaliteten på svarene stort sett var god eller tilfredsstillende og at økt tidsbruk ikke var forbundet med høyere kvalitet på svarene.

Dette skal være den første internasjonale studien som har studert denne sammenhengen hos legemiddelinformasjonssentre.

Blindet
Kvalitet er blitt vurdert ved hjelp av både et internt panel av kliniske farmakologer og et eksternt panel av allmennpraktikere.

Panelene har vurdert hvordan seks fiktive spørsmål til syv legemiddelinformasjonssentre i Skandinavia ble besvart.

Sentrene, som registrerte tidsbruken ved svarene på de fiktive spørsmålene, var ikke klar over at spørsmålene ikke var reelle.

Det var stor variasjon mellom sentrene på hva de svarte og hvordan de svarte.

Linda Amundstuen Reppe er førsteforfatter av studien som er publisert i Clinical Therapeutics.

Powered by Labrador CMS