BØR SJEKKE: Det er mye å vinne på å sjekke pasientenes kjernejournal for å se hvilke resepter de har fått de siste tre årene og når de hentet medisiner sist, mener lege Steinar Madsen. Foto: Marius Sunde Tvinnereim

– Flere leger bør benytte seg av kjernejournal

Lege Steinar Madsen tror mange leger ikke er klare over at de kan få tilgang til kjernejournal uten å be om samtykke fra pasienten i forkant. Det har han heller ikke selv vært klar over.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FINNER FEIL: – Jeg ser så pass mange feil når jeg går inn i kjernejournalene til pasientene mine at det ikke virker som om fastlegene og andre spesialister har sjekket dem før meg, sier Steinar Madsen. Foto: Per Corneliussen

Nylig skrev Dagens Medisin at alle leger nå kan gå inn i Reseptformidleren, en oversikt som viser alle gyldige resepter for hver enkelt pasient, uten å innhente samtykke fra pasienten i forkant.

Mange har gledet seg over endringen som senker terskelen for å sjekke pasientenes resepter. Lege Steinar Madsen er også positiv, men han vil gjerne oppfordre leger til å også bruke benytte seg av sin tilgang til kjernejournal.

– Jeg synes flere leger bør utnytte kjernejournalen og vil slå et slag for mer bruk av kjernejournal når det gjelder legemiddelbruk, sier Madsen.

Får et overblikk
– Vi vet at dårlige etterlevelse av behandling er et av de største kvalitetsproblemene vi har i dag. En undersøkelse gjort av Oslo Economics viste for eksempel at 30 prosent av pasientene som begynte på kolesterol-senkende medisiner sluttet i løpet av et år, til tross for at dette i utgangspunktet er medisiner man skal bruke livet ut, sier Madsen.

Madsen uttaler seg vanligvis som medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, men er også privatpraktiserende hjertespesialist.

– I Reseptformidleren ser du bare gjeldende resepter.  Reseptene som er brukt opp forsvinner etter en måned. Kjernejournalen gir deg et overblikk over hva som har skjedd med pasienten de siste tre årene – hele historien, inkludert resepter. Kjernejournalen er helt uvurderlig i mitt arbeid som spesialist.

Følger pasientenes legemiddelbruk
Madsen har selv opplevd at han har kunnet følge opp pasienter bedre ved bruk av kjernejournal.

– For ikke lenge siden hadde jeg inne en pasient. Han hadde ingen gyldige resepter i Reseptformidleren, men da jeg sjekket i kjernejournalen, så jeg at pasienten hadde fått foreskrevet medisiner for hjertesvikt. Han hadde ikke hentet ut medisiner på ett år og hadde avsluttet behandlingen helt på egenhånd, sier Madsen.

Bred tilgang
Direktoratet for e-helse oppgir at følgende helsepersonellgrupper har i dag tilgang til kjernejournal uten å måtte be om samtykke fra pasienten på forhånd:

  • Fastlege
  • Lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten
  • Helsepersonell med legemiddelansvar på sykehjem og i hjemmesykepleien
  • Helsepersonell som står for akutthjelp

Alle oppslag i kjernejournal må skje under forutsetning om at oppslaget er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten.

– Ser mange feil
Madsen har brukt kjernejournal for å følge opp pasientene sine, men har selv trodd at det var krav om å innhente samtykke på forhånd. Det stemmer ikke, ettersom han har avtale med Helse Sør-Øst.

– Når jeg nå har blitt klar over det at det er bred tilgang, tenker jeg det er viktig å spre informasjon om at kjernejournalen er tilgjengelig for de aller fleste leger, sier Madsen.

Han tror det er behov for å få flere leger til å sjekke kjernejournal for sine pasienter.

– Jeg kan si det sånn: jeg ser så pass mange feil når jeg går inn i kjernejournalene til pasientene mine at det ikke virker som om fastlegene og andre spesialister har sjekket dem før meg. Problemer med manglende etterlevelse blir ofte ikke oppdaget, sier Madsen.

Powered by Labrador CMS