FHI sikter mot mai neste år

Folkehelseinstituttet utarbeider for tiden en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler etter oppdrag fra Bestillerforum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver er det strid om innføringen av den nye MS-medisin okrelizumab (Ocrevus) – pågrunn av et prinsippspørsmål.

Samtidig som dette legemiddelet vurderes av norske myndigheter, driver Folkehelseinstituttet med en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler, som inkluderer et medikament som brukes off label. Utenfor godkjent markedsføringstillatelse. 

SAMMENLIGNING: – Det var ønsket en ny rapport for å vurdere effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av MS-legemidlene i sammenligning med et off label-medikament, forklarer seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Torunn Elisabeth Tjelle. Foto: FHI

Seniorforsker Torunn Elisabeth Tjelle opplyser til Dagens Medisin at de er i gang med å utføre litteratursøk og samle inn data for effekten av de ulike medikamentene.
– Etter planen skal den fullstendige metodevurderingen stå ferdig i mai 2019, opplyser seniorforsker Torunn Elisabeth Tjelle som jobber med utredningen i Folkehelseinstituttet.

Sist vurdert i 2016
Forrige fullstendige metodevurdering av MS-legemidler kom sist i 2016.

– Det var ønsket en ny rapport for å vurdere effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av MS-legemidlene i sammenligning med et off label-medikament, forklarer Tjelle.

Forskeren opplyser at de vil kunne gjenbruke en del data fra 2016-rapporten.

– I tillegg gjør vi oppdaterte litteratursøk på legemidlene som var med i forrige rapport, og nye litteratursøk på kladribin (Mavenclad), okreliziumab og rituksimab.

Powered by Labrador CMS