DYR MEDISIN: Uten rabatt koster hver dose med Spinraza en million kroner. Den reelle prisen holdes hemmelig.  Foto:
DYR MEDISIN: Uten rabatt koster hver dose med Spinraza en million kroner. Den reelle prisen holdes hemmelig. Foto:

Dropper absolutt aldersgrense for Spinraza

Beslutningsforum holder fast på at SMA-medisinen Spinraza er forbeholdt barn, men går bort fra absolutt aldersgrense ved 18 år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Legemiddelet (Spinraza) sto også på sakslisten til Beslutningsforum mandag, blant fem andre legemidler og tre metoder.

Legemiddelet til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) ble vedtatt innført i februar i år. Beslutningsforum sa først nei fordi de mente prisen var «uetisk høy», men etter hemmelige prisforhandlinger valgte sykehusdirektørene å si «ja» til legemiddelet for personer under 18 år som oppfylte strenge vilkår. Voksne fikk nei på grunn av manglende effektdokumentasjon for denne pasientgruppen.

Kun til barn
Pasientorganisasjonen SMA Norge har senere saksøkt staten ved Helse og omsorgsdepartementet fordi voksne SMA-pasienter ikke har tilgang til medikamentet. Beslutningsforum har likevel ikke endret mening.

«Beslutningsforum kan ikke forsvare å tilby en pasientgruppe behandling uten å ha tilstrekkelig kunnskap om effekt og sikkerhet for pasientene. Per dags dato er det ikke dokumentert tilstrekkelig effekt og sikkerhet vedrørende behandling med nusinersen (Spinraza) til at metoden kan innføres for voksne med SMA», skriver sykehusdirektørene.

– Vi opprettholder at Spinraza kun skal brukes til barn, men vi setter ingen spesifikk aldersgrense. Det blir opp til den nasjonale faggruppen å gjøre de konkrete vurderingene, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum, til Dagens Medisin.

Ikke lenger 0-18 år som kriterie
Dermed åpner sykehusdirektørene for noe mer klinisk skjønn, slik at også pasienter som har fylt 18 år i visse tilfeller kan få prøve medikamentet. Presiseringene kommer ifølge Slørdahl på bakgrunn av foreløpige erfaringer etter innføringen av legemiddelet.

I det nye vedtaket for bruk av Spinraza understrekes det at «tilgjengelig dokumentasjon viser at effekten av nusinersen (Spinraza) er størst hos de yngste barna og de barna som starter behandlingen tidlig i sykdomsforløpet». Les alle kriteriene for bruk her.

Beslutningsforum har også bedt LIS gjenoppta forhandlingene med Biogen med sikte på ny pris senest innen 1. desember 2018.

Powered by Labrador CMS