KURSES: Fastlegene Kari Garberg og Tore Olai Høghjelle kurses av Morten Lindbæk i hvordan diskutere antibiotikaforskriving med kolleger gjennom smågruppemøter. Foto: Vidar Sandnes Foto:

Kurs skal avdekke fastlegers feilforskriving

– Vi må bli flinkere til å sammenligne oss med hverandre, mener fastlege Kari Garberg.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Generelt tror jeg leger er vare for kritikk. Dette er noe vi bør jobbe med. Tore Olai Høghjelle, fastlege ved Sjøskogen legekontor i Ås

Hun var en av deltakerne på et kurs i riktigere bruk av antibiotika som nylig ble arrangert av Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Akershus-fastlegene er blant de første som innen 2020 skal ha fått tilbud om kurs innen antibiotikaforskriving for smågruppeledere som skal lede kollegabasert veiledning.

Prosjektet omfatter kursing av smågruppeledere samt tre gruppemøter hvor fastlegene møtes for å diskutere egen praksis rundt utskriving av antibiotika.

Vil finne endringer
Kari Garberg, som er fastlege ved Nes legesenter på Romerike, skal lede to gruppemøter hvor fastlegene får tilbakemelding på sin forskrivingspraksis i fjor og sammenlignet med andre fastleger ellers i landet.

Etter de to møtene registreres forskrivingen i et halvt år. På det siste gruppemøte får legene en rapport som viser om de har endret praksis, og hvor resultatene diskuteres med kollegene i gruppa.

Garberg mener det å få tilbakemelding på egen antibiotikaforskriving er nyttig.

– Jeg har ikke noen særlig erfaring med akkurat dette fra før, men det bør gå greit i en gruppe hvor vi allerede kjenner hverandre.

– Hvordan opplever fastleger «å bli gått etter i sømmene»?

– Trolig vil noen vegre seg. Men jeg opplever at de fleste kolleger er såpass trygge på seg selv at de vil blottlegge selv. Vi har nok noen svin på skogen alle sammen, og vi har allerede fått en del informasjon om hvordan vi bør endre praksisen vår ved forskriving av antibiotika, sier Garberg.

– Hva tror du blir effekten av opplegget?

– Jeg tror det kan hjelpe noe, men det har jo allerede vært en positiv utvikling. Det blir spennende å se hvor mye dette bidrar ytterligere, svarer Garberg.

– Hvor nyttig er det å diskutere dette med kolleger?

– I det daglige blir det mange generelle diskusjoner. Her blir det mer systematisert, og det er nyttig.

– Har du mer tro på slike opplegg enn mer løpende diskusjoner?

– Ja, vi må reflektere mer over hva vi gjør, og vi må bli flinkere til å sammenligne oss med hverandre, mener Garberg.

Holdning viktig
Fastlege Tore Olai Høghjelle ved Sjøskogen legekontor i Ås skal i likhet med Garberg lede smågrupper av fastleger i antibiotikaforskriving. Han synes ikke det er problematisk å få synliggjort egen forskrivingspraksis, men tror at det ikke oppleves uproblematisk for alle kolleger.

– Jeg tror det kan være vanskelig for noen, men det kommer veldig an på holdningen på arbeidsplassen deres – og hvilken holdning du selv har hver dag du kommer på jobb. Selv har jeg både student og turnuskandidat og blir målt hele tiden. Det som blir korrigert, tar jeg imot med takk.

– Er leger redde for å få kritikk?

– Generelt tror jeg leger er vare for kritikk. Dette er noe vi bør jobbe med, å lære oss å ha et åpent sinn, svarer Høghjelle.

– Hva blir effekten av antibiotika-prosjektet?

NYTTIG: – Når vi har spurt fastlegene om hvorfor slike intervensjoner virker, er svaret at det er nyttig å få faktiske tall på hvor mye den enkelte forskriver, sier Morten Lindbæk, leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin. Foto: Vidar Sandnes

– Det vil jo styrke arbeidet med å holde fokus på et viktig tema – å redusere unødvendig utskriving av antibiotika. Det gjenstår jo å se om vi oppnår en atferdsendring. Hvis vi ikke får dette til, vil vi uansett sikre oppmerksomheten om et veldig viktig område.

– Hvorfor har du meldt deg på kurset for smågruppeledere?

– Antibiotika er et viktig tema, og som leder av en smågruppe trenger jeg mer innhold i smågruppemøtene. Dette er en fin måte å få et faglig opplegg på, sier Høghjelle.

Fem fylker hvert år
Lederen av Antibiotikasenteret for primærmedisin, allmennmedisiner og mangeårig fastlege Morten Lindbæk, er ansvarlig for kursene.

– Hva regner dere med å oppnå med prosjektet?

– Vi tror intervensjonen vil virke fordi vi foretok en vitenskapelig studie på for ti år siden som hadde god effekt. Da gjennomgikk 220 fastleger en lignende intervensjon med tilsvarende kontrollgruppe. Temaet var antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner. Vi oppnådde ni prosents reduksjon i totalforskriving av antibiotika og 20 prosents økning av smalspektret antibiotika.

Den nye intervensjonen er en forenklet versjon av den forrige intervensjonen, og den omfatter alle typer infeksjoner og antibiotika. Det er allerede gjennomført en pilot i Buskerud.

– Kurset ble veldig godt mottatt av fastlegene. Nå har vi gått i gang med Akershus fylke og fortsetter med Finnmark og Troms. Planen er å kjøre kurs for fastlege-ledere av smågrupper i fem fylker hvert år de tre neste årene. I 2019 skal vi ha vært gjennom hele landet, sier Lindbæk, som legger til:

– Når vi har spurt fastlegene om hvorfor slike intervensjoner virker, er svaret at det er nyttig å få faktiske tall på hvor mye den enkelte forskriver – og dessuten at en får diskutert sine resultater i en trygg atmosfære med kjente kolleger. Da kan den enkelte fastlege sammenligne seg med kolleger, få et kritisk blikk på egen praksis og finne ut hvor man har et forbedringspotensial.

Powered by Labrador CMS