VIL HA SAMARBEID: Daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida vil ha samarbeid mellom myndighetene og private aktører om legemiddelberedskap. Foto: Vidar Sandnes

VIL HA SAMARBEID: Daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida vil ha samarbeid mellom myndighetene og private aktører om legemiddelberedskap.

Foto: Vidar Sandnes

Vil ha produksjon av flere legemidler i Norge

Curida-sjef Leif Rune Skymoen mener myndighetene må invitere inn private aktører for å finne ut hvilke legemidler det kan opprettes produksjon av i Norge på lengre sikt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi bør produsere flere viktige legemidler i Norge. Medisinforsyningen i dag er for sårbar. Løsningen er et offentlig-privat samarbeid der myndighetene benytter seg av dem som allerede har ekspertise innen produksjon, sier Leif Rune Skymoen til Dagens Medisin.

Skymoen leder den norske legemiddelprodusenten Curida. Han reagerer på konklusjonen Statens legemiddelverk (SLV) trekker etter sin vurdering av mulighetene for å øke legemiddelproduksjonen i Norge. SLVs vurdering er basert på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere muligheten for egenproduksjon på kort sikt for å begrense en eventuell mangelsituasjon under pandemien.

– Vår kartlegging av dagens produksjonskapasitet viser at det kun er mulig å egenprodusere noen få legemidler, skriver SLV på sine nettsider.

– Legemiddelverket spurte norske produsenter i april om hva de kunne produsere innen tre, seks og 12 måneder. Svaret var at de stort sett kan produsere det de allerede produserer. Det er ikke overraskende. Du etablerer normalt ikke legemiddelproduksjon på så kort tid. Nå må vi se på hvilke vi legemidler vi kan produsere på lengre sikt, sier Skymoen, som også tidligere har tatt til orde for norsk beredskapsproduksjon av legemidler.

– Da produsentene fikk spørsmålet var det snakk om å løse en akutt situasjon, men en kan ikke trekke en slutning ut fra dette om at en nesten ikke kan produsere noe i Norge. Tvert imot har vi kompetanse til å produsere de fleste legemidler, men beredskap kan ikke bygges i en krise – det må skje på forhånd.

Mener anestesi-legemidler kan produseres i Norge

Curida-sjefen mener det er mulig å få opp produksjon av for eksempel bedøvelsesmidler.

– I første omgang må vi etablere produksjon av de viktigste legemidlene for å opprettholde helsetilbudet, for eksempel legemidler som trengs for å gjennomføre operasjoner. Dette er viktige legemidler til vanlig, men de er enda viktigere i en krisesituasjon. Det gjelder anestesimidler, sterke smertestillende, og som SLV nå har satt i gang en utredning av, antibiotika.

Vil ha handling

Det bør inngås et samarbeid mellom myndigheter og produsenter, mener Skymoen.

– Ansvaret for beredskapsproduksjon må plasseres tydelig på myndighetssiden, og private aktører som kan bidra må komme til bordet slik at vi kan gå konkret til verks.

Skymoen tror ikke det er behov for en ny utredning for å finne ut hvilke konkrete legemidler som kan egenproduseres.

– Helsedirektoratet lagde en omfattende rapport om legemiddelberedskap i 2019. Jeg mener vi har god oversikt over hva vi kan produsere. Nå må vi gå fra utredning til handling.

Powered by Labrador CMS