VENTE MED Å HENTE: Mye tyder på at en stor del av befolkningen tror at antibiotika er nødvendig for å bli friske av ulike luftveisinfeksjoner. Statlig kampanje skal opplyse folk flest om når det er nødvendig å hente ut en resept på apoteket. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Pasientkampanje skal få ned antibiotikabruken

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til kampanje som skal opplyse befolkningen om antibiotikaresistens og antibiotikabruk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

NÅR FÅR NEI: – Hensikten er å gjøre befolkningen oppmerksom på utfordringene ved antibiotikaresistens, så folk i møtet med helsetjenesten forstår hvorfor fastlegene sier nei selv om pasienten spør om antibiotika, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Lisbeth Nilsen

– Ett av tiltakene i handlingsplan er en befolkningsrettet kampanje om antibiotikabruk, og vi foreslår i revidert nasjonalbudsjett at det avsettes 5 millioner til dette. Hensikten er å gjøre befolkningen oppmerksom på utfordringene ved antibiotikaresistens, så folk i møtet med helsetjenesten forstår hvorfor fastlegene sier nei selv om pasienten spør om antibiotika, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Summen av tiltak
– I hvilken grad presses legene av pasientene til å skrive ut antibiotika?

– Det vet vi ikke. Norge har blant annet høyere forbruk av antibiotika enn i Nederland, som har satset på informasjonsrettede tiltak overfor befolkningen. De mener det er én av forklaringen på et lavere forbruk. Det er summen av ulike tiltak som skal virke sammen for at vi skal nå målet om 30 prosent reduksjon. Når fastlegene nå også får akademisk veiledning, vil de samtidig møte mer opplyste pasienter, sier statsråden.

Høye tall
I juni i fjor la Høie frem nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, og i januar i ble nasjonal handlingsplan lansert.

Målet er å bekjempe antibiotikaresistens gjennom å redusere antibiotikabruken i helsevesenet med 30 prosent innen 2020, sammenlignet med 2012.

Tror det trengs medisin
Helsedirektoratet får nå i oppdrag, sammen med fagmiljøene, å utarbeide kampanjen.

– Målet er å skape forståelse for hvorfor vi er restriktive med å forskrive antibiotika, sier Høie.

Cirka 1,2 millioner personer hentet ut minst én resept på antibiotika på apotek i fjor. Ifølge TNS Gallup sin undersøkelse, Helsebarometeret, i år, tror over halvparten at antibiotika er nødvendig for å bli frisk av halsbetennelse. Og nær fire av ti og tre av ti tror antibiotika må til for å bli bra av henholdsvis bihulebetennelse eller ørebetennelse.

– Jeg synes dette er høye tall. Dessverre viser det at holdningen fra Sør-Europa, hvor det er mulig å få antibiotika uten resept, er tatt med til Norge. Dette er noe vi er nødt til så snu, poengterer Høie.

Antibiotikabruken har gått ned de siste årene, men det kreves fortsatt ytterligere kutt i bruken.

Les også: I gang med tiltak mot sykehjem og fastleger

Powered by Labrador CMS