En oversikt som har tatt for seg legemiddelbehandling hos eldre med to vanlige smertetilstander viser at behandlingen har liten effekt. Samtidig understrekes det at for noen kan behandlingen ha effekt, og at det derfor ikke er så enkelt at man kan slutte å benytte legemidlene. Arkivfoto. Foto:

En oversikt som har tatt for seg legemiddelbehandling hos eldre med to vanlige smertetilstander viser at behandlingen har liten effekt. Samtidig understrekes det at for noen kan behandlingen ha effekt, og at det derfor ikke er så enkelt at man kan slutte å benytte legemidlene. Arkivfoto.

Foto:

Oversikt: Liten effekt av legemidler mot noen smertetilstander hos eldre

Legemidler for vanlige og langvarige smertetilstander hos eldre har svært liten effekt på gruppenivå.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette viser en systematisk oversikt som svenske SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har utarbeidet.
De har sett på legemiddelbehandling av to smertetilstander hos eldre – smerte ved artrose og smerte ved diabetisk nevropati. Oversikten viser at behandlingen har svært liten effekt på gruppenivå.

Rapporten omfatter et større antall legemiddelgrupper som ofte brukes i smertebehandling, for eksempel opioider, NSAID og paracetamol.

Det kom frem at den smertelindrende effekten var vært liten sammenlignet med placebo. På en smerteskala der 100 tilsvarer verst tenkbare smerte, handler det om en reduksjon på cirka tre til syv steg.

Å konkludere med at det er unødvendig å bruke legemidlene, er imidlertid for enkelt, sier prosjektleder i SBU, Jonatan Alvan til svenske Dagens Medicin.

– Vi ser i studiene at det er visse deler av populasjonen som har ok effekt, og det er langt fra alle som får bivirkninger, sier Alvan.

Av alle ulike smertetilstander har man i undersøkelsen sett på kun to.

– Vi har bare utredet en liten del av smertefeltet det finnes mange andre gode systematiske oversikter som viser samme resultat som våre. Mønsteret for  langvarig smerte virker å være likt for all langvarige og vanlig forekommende smertetilstander hos eldre når det kommer til behandling med legemidler sider Alvan til svenske Dagens Medicin.

SBU gir for øvrig aldri anbefalinger om behandling.

Powered by Labrador CMS