Vedgår berettiget kritikk av smertebehandling

Leder av Norsk smerteforening mener smertefaget fikk berettiget kritikk for flere år siden og er klar på at smertebehandlingen i Norge nå er blitt bedre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FOR MYE: Professor og smertelege Petter Chr. Borchgrevnik sier at det tidligere ble brukt for mye nerveblokader og annen behandling med kortvarig virkning.

      
        Foto: Per Corneliussen
FOR MYE: Professor og smertelege Petter Chr. Borchgrevnik sier at det tidligere ble brukt for mye nerveblokader og annen behandling med kortvarig virkning. Foto: Per Corneliussen

I dag, torsdag, samt fredag og lørdag arrangerer den tverrfaglige Norsk smerteforening (NOSF) seminar i anledning NOSF sitt 10-års jubileum.
Leder av foreningen, NTNU-professor Petter Christian Borchgrevink, sier han håper at smertefaget har fått høynet anseelse i løpet av disse årene.
Ble medikalisert og passifisert
– En del pasienter og kolleger var skuffet over fagområdet for 20 år siden. Nå håper jeg de erfarer at smertebehandlingen er blitt bedre, sier Borchgrevink til Dagens Medisin.
– Hva gikk kritikken ut på?
– Kritikken gikk på at det ble brukt for mye morfinpreparater og at pasientene fikk et ekstra problem – et avhengighetsproblem. Det er to grøfter å gå havne i: enten å være alt for restriktiv eller snillisme,  det er vanskelige dilemmaer vi står overfor. Noen har det så grusomt at medisiner er redningen, mens andre får det verre og får et problem med avhengighet i tillegg.
– Det har også vært en berettiget kritikk av det unge smertefaget, på at det ble brukt for mye nerveblokader og annen behandling med kortvarig virkning. Dermed ble personer med langvarige smerter medikalisert og passivisert og ble kroniske pasienter og melkekuer for både privat og offentlig smertevirksomhet, sier Borchgrevink.
Ny veileder for opioder
Han legger til at det nå er kommet gode «kjøreregler» for behandling med sterke smertestillende medisiner. Nylig kom Helsedirektoratet med en nasjonal faglig veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Borchgrevink har ledet arbeidsgruppen.
– Vi er blitt strengere og orientert mot å behandle bare når det trengs – ikke alle trenger langvarig behandling, sier Borchgrevink, som er avdelingsoverlege ved St. Olavs hospital.
Fortsatt underbehandling
Selv om behandlingen er blitt bedre, er det fremdeles mange personer med sterke smerter som ikke får god nok behandling for smertene.
– Studier har vist at ikke mer enn halvparten av dem som er operert eller har store skader ikke får den smertelindringen de har krav på. Det er også vist at halvparten av kreftpasientene ikke får god nok smertebehandling, sier Borchgrevink.

Powered by Labrador CMS