NYTT MEDIKAMENT: I fjor ble okrelizumab (Ocrevus) godkjent i EU for multippel sklerose-pasienter i Europa. Beslutningsforum har sagt nei til bruk i Norge. Illustrasjonsfoto: Getty images Foto:

MS-medisin stenges ute fra anbud i to år

Etter avslaget i Beslutningsforum kan ikke MS-medisinen Ocrevus delta i legemiddelanbud før i 2020.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig sa Beslutningsforum nei til at MS-medikamentet okrelizumab (Ocrevus) kan tas i bruk ved norske sykehus. Årsaken til avslaget var den høye prisen.

Les også: MS-leger overrasket over medisin-nei

Produsenten Roche frykter at vedtaket gjør at Ocrevus kan bli utilgjengelig for norske pasienter med multippel sklerose (MS) i ytterligere to år.

– Vi vet at mange pasienter og leger har ventet lenge på å kunne ta Ocrevus i bruk, og derfor opplever det som tøft at de ikke får tilgang på behandling som kan motvirke irreversibel skade. Vi synes det er sterkt beklagelig at Ocrevus ikke får være med i MS-anbudet i denne omgangen. Konsekvensen kan være svært begrenset bruk av Ocrevus for atakkvis MS (RMS), selv med positiv beslutning etter ferdigstilt metodevurdering fra Folkehelseinstituttet, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge. 

Nye regler
Bakgrunnen er at det i år er krav om å ha godkjenning Beslutningsforum for ikke å bli avvist i legemiddelanbudene. Den offentlige legemiddelinnkjøperen Sykehusinnkjøp gjennomfører årlig flere anbud, der preparater rangeres etter laveste pris. Sykehusleger skal i utgangspunktet følge denne rangeringen i valg av legemidler.

Asbjørn Mack, forhandlingsregler i Sykehusinnkjøp HF Divisjon legemidler, bekrefter at det i år er gjort endringer for anskaffelser som innebærer at legemidler må være godkjent av Beslutningsforum for å delta i anbud.

Det kommende MS-anbudet trer i kraft 1. mars 2019 og varer tolv måneder med tre måneders mulig forlengelse, altså til midten av 2020. I denne perioden kan ikke Ocrevus rangeres i anbudet ettersom Beslutningsforum nylig sa nei til å innføre legemiddelet. Det er likevel ikke riktig at okrelizumab (Ocrevus) nødvendigvis blir utilgjengelig for norske MS-pasienter i ytterligere to år, ifølge Sykehusinnkjøp.

Mulig å få ja med ny pris
– Det er fullt mulig for Roche å komme med en ny pris. Ocrevus kan ikke tas inn i anbudet, men produktet vil likevel kunne bli tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten dersom Beslutningsforum sier ja. Reglene sier at det primært er produktene som er rangert i anbudet som skal brukes, men legene kan fravike fra rangeringen dersom dette er klinisk nødvendig, sier Mack.

Bakgrunnen for endringen er ifølge Sykehusinnkjøp at det skal være tydelig for leverandørene hvilket «skjæringspunkt» som gjelder, og at leverandørene skal behandles likt.

– Det skal ikke være mulig å «kuppe» anbudet ved å komme inn med en ny pris etter at anbudet er avsluttet. Tidligere har det vært en parallellkjøring som har vært vanskelig å håndheve på en måte som sikrer forutberegnelighet for og likebehandling av leverandørene. Nå ønsker vi at produktene skal være godkjent av Beslutningsforum før de tas inn i anbud for å sikre at praksisen er entydig og klar, sier han.

Utelukker ikke ny rabatt
Roche har tidligere stemplet vedtaket fra Beslutningsforum som «uhørt» og sier avslaget er svært vanskelig å forstå.

– Beslutningstakerne valgte å si «nei» til Ocrevus både for primær progressiv MS og attakkvis MS til tross for at Legemiddelverket mener at Ocrevus sannsynligvis er kostnadseffektiv. Vi stiller oss fortsatt uforstående til mange av begrunnelsene for avslaget. Vi har ennå til gode å få et klart svar på den anførte budsjettvirkning på 200 millioner kroner, sier Rajji.

Roche kritiserer også saksgangen.

– Beslutningsforum brukte nesten et halvt år på å få saken opp på agendaen, som i praksis var en medvirkende årsak til at den nye MS-medisinen ikke får mulighet til å delta i anbudet.

– Vil dere tilby en ny, rabattert pris for Ocrevus?

– Vi har hele tiden sagt at vi er innstilt på å føre en dialog med myndighetene om hvordan vi skal sikre norske pasienter tilgang til Ocrevus. Vi utelukker ikke at pris vil være blant temaene som diskuteres. Vi er opptatt av at norske MS-pasienter skal få et like godt medisinsk tilbud som pasienter i andre europeiske land. Det er vårt håp at det via forhandlinger kan tas en ny beslutning for Ocrevus allerede i 2018, i det minste for pasienter med primær progressiv MS (PPMS) der mange pasienter står uten behandling i dag.

Powered by Labrador CMS