FORNØYDE: Rune Frøyland i Akademikerne Helse og Anne-Kari Bratten i Spekter er tilfredse med oppgjøret. Foto: Spekter

FORNØYDE: Rune Frøyland i Akademikerne Helse og Anne-Kari Bratten i Spekter er tilfredse med oppgjøret.

Foto: Spekter

Enighet i sykehusoppgjør

Fagforeningen Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige om årets mellomoppgjør i sykehusene.

Publisert

De innledende forhandlingene startet 16. april og 24. juni var partene enige. 

– Vi har erfarne og kompetente tillitsvalgte som har forhandlet frem avtalene lokalt. Dette er i tråd med det vi mener er god lønnspolitikk – der det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde nødvendig kompetanse, sier uttaler Rune Frøyland i Akademikerne helse i en pressemelding.

Det er gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte sykehus, før det så ble ført sentrale forhandlinger. 

Kun et fåtall lokale avtaler måtte tas inn i de avsluttende forhandlingene sentralt på torsdag, på grunn av uenigheter.

Også Anne-Kari Bratten i Spekter er fornøyd.

– Det er gledelig at de lokale parter har kommet fram til enighet i nesten samtlige forhandlinger, uttaler hun i en pressemelding.

Enigheten gjelder helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. 

Powered by Labrador CMS