Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat er glad for å ha landet en ny tariffavtale. Foto: Forskerforbundet

Foto:

Lønnsoppgjøret: Enighet i staten og Oslo kommune

Partene i statsoppgjøret ble tirsdag enige om årets lønnsoppgjør og får en lønnsøkning på 3,8 prosent. Natt til onsdag ble også partene i Oslo kommune enige.

Publisert

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med staten om årets lønnsoppgjør.

Akademikerne forhandlet blant annet på vegne av Den norske legeforening og Unio på vegne av Norsk sykepleierforbund.

Resultatet skal nå ut på urstemning blant forbundenes medlemmer for endelig godkjenning.

Enigheten innebærer en lønnsøkning i offentlig sektor på 3,84 prosent – mot 3,7 prosent i det såkalte frontfaget. 

– Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige med partene i lønnsoppgjøret i staten, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Legeforeningen har 1877 medlemmer i statlig sektor, mens Sykepleierforbundet har drøyt 1620 medlemmer i dette tariffområdet. 

Ny tariffavtale

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedtariffoppgjør. Det betyr at det forhandles om hele innholdet i hovedtariffavtalen, altså både lønn og arbeidsvilkår.

Unio gikk til lønnsforhandlingene med mål om en ny tariffavtale, noe som nå er landet. Avtalen blir den største avtalen i statlig sektor og omfatter om lag 75.000 ansatte.

– Vi er glade for å ha landet en ny avtale. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Akademikerne under forhandlingene og meklingen, og gleder oss til å fortsette det samarbeidet ute i virksomhetene, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Leder i Akademikerne, Kari Tønnessen Nordli, påpeker at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor øker.

– Dette har gjort det vanskelig å holde på nødvendig kompetanse, skapt større behov for å leie inn konsulenter og gjort det mer krevende for statlige etater å løse oppgaver for fellesskapet. Oppgjøret er et skritt i riktig retning, og jeg er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for en mer smidig bruk av frontfagsmodellen, sier Nordli.

Løsningene i staten for Akademikerne og Unio:

* 2,46 prosent av rammen fordeles i sin helhet til virksomhetene og blir gjenstand for lokale, kollektive forhandlinger med virkning fra 1. mai i år.

* Overhenget er beregnet til 1,7 prosent, og glidningen til 0,4 prosent. 0,1 prosent er satt av til fellesbestemmelser.

* Et nytt seniorpolitisk tiltak der de lokale partene kan avtale karriere- og kompetansemessige tiltak som alternativer til tjenestefri med lønn.

* Kartlegging av hvordan virksomhetene praktiserer reisetid og vurdere om praksisen er i tråd med regelverk på området.

* Helhetlig gjennomgang i stillingskodesystemet i staten slik at det er tilpasset behovet til arbeidsgivere, ansatte og publikum. Det partssammensatte arbeidet skal være gjennomført innen 1. februar 2024.

* Partene i staten vil jobbe videre med vilkårene for hjemmekontor. En arbeidsgruppe skal blant annet vurdere hvordan forsikringsordninger, dekning av kostnader til utstyr og hvordan forsvarlige arbeidsforhold på hjemmekontoret kan ivaretas. Arbeidet skal sluttføres senest 1. februar 2023.

Aktuelt: Kjerkol: – Helt nødvendig å gjøre noe med legevakt

Enighet i Oslo kommune

Det blir ingen streik i Oslo kommune etter at partene i meklingen kom til enighet over et døgn på overtid. Heller ikke lærerne i Oslo går ut i streik ettersom alle fagforbund er enige.

Rammen for meklingsløsningen er den samme som i KS-området på 3,84 prosent. Partene er blant annet enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18.800 kroner i kronetillegg.

De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022.

– Dette har vært den mest krevende meklingen på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet til et resultat vi kan anbefale våre medlemsforeninger. Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff.

Også forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i Oslo kommune er fornøyd med at man kom til en enighet.

– Vårt fokus som arbeidsgiver har vært å finne gode løsninger og en fordeling som kommer de ansatte og Oslo kommune til gode. Dette er et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, sier han i en pressemelding.

Legeforeningen har rundt 340 medlemmer i Oslo kommune, mens Sykepleierforbundet har 3000 medlemmer i Oslo kommune.

Powered by Labrador CMS