Pilotutdanningen

Publisert

10. NOVEMBER ble det altså klart: Fra 1. januar 2023 får PCSK9-hemmeren alirokumab (Praluent) forhåndsgodkjent refusjon og kan skrives ut på blåresept. Dette er første gang legemidler på blåresept er på anbud.

Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har gjennomført den mye omtalte anbudspiloten på PCSK9-hemmere for å prøve ut anbudsinstituttet for legemidler på blå resept. 

Dette har ikke skjedd uten diskusjon. Og det kommer også til å bli diskutert heftig fremover.

BAKGRUNNEN FOR anbudspiloten er rapporten «Riktig legemidler til rett pris», som ble publisert i januar 2021. Rapporten ble forfattet av Vista analyse og EY på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansdepartementet.

Rapporten viser at det i perioden 2010–2019 har vært en utgiftsvekst i blåreseptordningen på 29 prosent. Fremskrivingene viser at en videreføring av forbruksveksten og prisutviklingen tilsvarende 2015–2019, vil gi en økning i refusjonsbeløpet til 17,3 milliarder kroner i 2030. Eller sagt på en annen måte: En kostnadsøkning på 80 prosent fra 2019 til 2030. Selv om fremskrivinger er notorisk vanskelige, og mindre presise jo lenger frem man vil foreta beregningen, tegner den et bilde av offentlige utgifter som løper løpsk.

Blåreseptordningen er en del av grunnmuren i Helse-Norge Martin Gray

RAPPORTFORFATTERNE Vista analyse og EY foreslo tre tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk, og begrense utgiftsveksten til legemidler fremover. Ett av dem var å innføre anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder. Forventninger til effekten av anbudsordningen er en besparelse på mellom 300 og 600 millioner kroner – i året.

Det er nok av folk som er kritisk til ordningen. Blant legene er det en frykt for at det ender med mer tidkrevende byråkrati, mens legemiddelprodusentene frykter at legemidler som ikke omfattes av ordningen ikke vil være tilgjengelige for pasientene som bruker dem. Også pasientorganisasjoner har sine innvendinger, og setter sin lit til en bred, ekstern evaluering av piloten før Stortinget skal behandle ordningen. Vi mener dette er avgjørende.

BLÅRESEPTORDNINGEN er en del av grunnmuren i Helse-Norge, og demokratiserer helsehjelpen. Ordningen sikrer at kronikere over hele landet får tilgang livsnødvendige medisiner, med forutsigbare og lave utgifter. Endringer i ordningen må sikre at de er til felleskapets og pasienters beste. 

Da må en evaluering av piloten se på helheten i et pasientperspektiv, og ikke bare på kostnadsbildet.

Powered by Labrador CMS