EN UTING: Vi er uenige med Bramness og helt på linje med Bjørn Bjorvatn i at forskrivning av kvetiapin ved rene søvnproblemer uten psykisk komorbiditet er en uting, skriver Pål Gjerden og Lars Slørdal.

Kritikkløs anbefaling av kvetiapin

Leger som forskriver antipsykotika uten indikasjon påtar seg et betydelig ansvar.

Publisert Sist oppdatert
Pål Gjerden

Det vises til Dagens Medisins nettoppslag 12.06.24 med tittelen «Off label-bruk av kvetiapin: En skummel tendens». Vi er henholdsvis førsteforfatter/initiativtaker og sisteforfatter av studien « The antipsychotic agent quetiapine is increasingsly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015 », som ble publisert i European Journal of Clinical Pharmacology i 2017 og som det vises til i oppslaget. Artikkelen var, såvidt vites, den første som problematiserte indikasjonsglidningen av kvetiapin i Norge. 

Med artikkelen som utgangspunkt intervjues vår medforfatter og kollega Jørgen Bramness, som siteres med uttalelser om at han «ikke er fullt så kritisk til bruken av kvetiapin som sovemedisin», men «samtidig er (....) litt kritisk». Bramness fremholder videre at han er «åpen for at hvis folk opplever dette som noe som fungerer, uten at det er noen veldig sterke problematiske sider ved det, så kan vi lære av det». Han mener også at midlet har «et visst misbrukspotensial, men at det ikke er stort».

Alvorlige bivirkninger

Kritikken mot antipsykotika er økende. Også pasienter der disse medikamentene er indisert, psykotiske pasienter, kan oppleve alvorlige bivirkninger og utsetter seg for en betydelig helserisiko. Denne risikoen må veies opp mot behandling av svært invalidiserende og smertefulle tilstander. Når leger forskriver slike medikamenter til helt andre pasienter - eller friske personer som sover litt dårlig – påtar de seg et betydelig ansvar. Det finnes mange eksempler på at dette har fått tragiske utfall.

Lars Slørdal

Vi to, som altså var Bramness´ medforfattere, var ikke informert om intervjuet før vi leste teksten i Dagens Medisin. Vi er uenige med Bramness og helt på linje med Bjørn Bjorvatn i at forskrivning av kvetiapin ved rene søvnproblemer uten psykisk komorbiditet er en uting. Vi er også helt på linje med A.B. Debernard, J. Frost og P.D. Hoff Roland som i Tidsskrift for Den norske legeforening har forklart at kvetiapin ikke er et sovemedikament. Vi er videre enige med de samme fagfolkene i deres argumentasjon i Dagens Medisin, og vil mene at både de arbeidene vi så langt har henvist til og faglitteraturen forøvrig støtter vårt syn. 

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS