UTEN KOLLEGER: Kirurg Knut Holmen sto for alle 40 brystkreftoperasjonene ved Sykehuset Levanger i fjor. Når han har ferie, tar kollegaen i Namsos over. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa Foto:
UTEN KOLLEGER: Kirurg Knut Holmen sto for alle 40 brystkreftoperasjonene ved Sykehuset Levanger i fjor. Når han har ferie, tar kollegaen i Namsos over. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa Foto:

Svein Ruud og Knut Holmen er eneste kirurg på hvert sitt sykehus

Sykehusene i Namsos og Levanger har én kirurg hver som utreder, opererer og følger opp brystkreftpasientene. Til sammen opererte Svein Ruud og Knut Holmen færre enn 60 pasienter i fjor.

Publisert

Sykehusene Namsos og Levanger i Helse Nord-Trøndelag opererer færrest brystkreftpasienter av alle sykehusene i Norge. I Namsos ble det utført 12 operasjoner i fjor, og i Levanger var tallet 40, ifølge statistikken fra Norsk Bryst Cancer Register (NBCR).

Begge steder er langt unna Helsedirektoratets anbefaling om minimum 100 operasjoner årlig, og er dermed blant sykehusene som OUS-kirurg Ellen Schlichting mener bør slutte å operere brystkreft.

– Gir trygghet
Dette er ikke kirurgene i Nord-Trøndelag enig i. De mener det er en styrke at det er samme kirurg som opererer alle pasientene.

– For kreftpasienter er kontinuitet i utredning og behandling viktig. Ved både sykehuset i Namsos og Sykehuset Levanger blir pasientene utredet, operert og fulgt opp av samme kirurg. Dette er noe pasientene setter svært stor pris på, denne kontinuiteten gir de en betydelig trygghetsfølelse, sier Svein Ruud, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling på Sykehuset Namsos.

Han sier det korrekte tallet for Namsos i fjor var 18 operasjoner, og at han de siste årene har hatt om lag 20 operasjoner årlig.

Pasientene får bedre service enn ved mange store sykehus Knut Holmen, Levanger-kirurg

KRITISK: Svein Ruud, kirurg ved Sykehuset Namsos, mener at volumanbefalingene er inkonsekvente. Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa

Legen kjenner pasientene
Også Knut Holmen, overlege og kirurg ved Sykehuset Levanger, mener det er flere «smådriftsfordeler».

– Pasientene får bedre service enn ved mange store sykehus. De treffer den samme legen og legen kjenner pasientene, i motsetning til ved store sykehus.

– Blir kvaliteten dårligere med færre operasjoner?

– Så vidt meg bekjent har man aldri kunnet påvise ved studier her i Norge at en erfaren mammokirurg som operer 20 pasienter per år har dårligere resultater enn en som opererer flere, sier Ruud.

Holmen og Ruud viser til at operasjoner for brystkreft ikke er spesielt krevende, og heller ikke beheftet med mye komplikasjoner.

 – Inngrepene krever at kirurgen har lang erfaring for å gjøre de riktige valg og vurderinger under inngrepet, sier Ruud, som viser til at både han og kollegaen i Levanger har over 30 års erfaring.

De erkjenner at det å være alene som kirurg, gjør tilbudet mer sårbart, men mener de har funnet gode løsninger. De overtar ansvaret for hverandres tjenester ved ferier og permisjoner.

– Vi er nesten aldri syke og jobber også i fritiden, sier Holmen.

– Inkonsekvente anbefalinger
Svein Ruud er kritisk til anbefalingene fra sentralt hold om antall inngrep som anses som minimum for å kunne ha god kvalitet for de ulike kreftformene. For brystkreft er anbefalingen satt til 100 inngrep årlig per avdeling, mens det for eksempel for kreft i magesekk, lever, spiserør eller bukspyttkjertel er tilstrekkelig med ti inngrep årlig.

– Disse andre kreftformene er teknisk svært krevende kirurgi, med stor komplikasjonsrisiko. Derfor mener jeg anbefalingene er svært inkonsekvente, sier Ruud.

Kirurgene advarer mot å legge ned brystkreftkirurgi-tilbudet i Nord-Trøndelag. I så fall vil ikke tilbudet eksistere mellom Trondheim og Bodø.

– Det vil være et tap for pasientene som ikke får behandling ved sitt lokalsykehus. Det er store avstander, og mange gruer seg for å reise, sier Holmen, som frykter at utredningstilbudet også vil forsvinne dersom kirurgien legges ned.

Vil samle i Levanger
Fra 2003 til 2008 var brystkreftkirurgien i regionen samlet i Levanger, og Holmen mener man bør vurdere en slik organisering igjen. Han satt selv i arbeidsgruppen som utredet organisering av brystkreftkirurgien. Han ser at tallene er små, særlig for Namsos.

– Siden pasientene i Namsos uansett må til Levanger for preoperative undersøkelser, ligger det nok i kortene at vi bør samle tilbudet hvis vi skal beholde brystkreftkirurgien i Nord-Trøndelag, sier han.

Namsoskirurgen er ikke enig i dette.

– Det vil medføre at vi kun har en kirurg med denne kompetansen i fylket, noe som gjør det hele svært sårbart. Da kirurgien var samlet på Levanger, reiste jeg dit for å operere pasienter fra Sykehuset Namsos sitt område. På den måten opprettholdt vi kompetansen hos to kirurger, men det var svært lite rasjonelt for meg å bruke en hel arbeidsdag på å reise til Levanger for å operere én pasient jeg like gjerne kunne ha operert i Namsos, sier Ruud.

– En sentralisering vil komme

– En sårbar organisering som vi ikke kan holde frem med i lang tid, sier fagdirektøren i Helse Midt-Norge. Men han vil ikke gjøre endringer nå.

– Vi er fullt klart over rapporten fra Helsedirektoratet, og vi ser at volumet både i Namsos og Levanger er under anbefalingene. I et mellomlangt perspektiv vil en sentralisering komme, men vi har ingen indikasjoner på at kvaliteten er dårlig i dag, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.

– Kirurgene i Namsos og Levanger er veldig erfarne kirurger, og de har et tett samarbeid med miljøet ved St. Olavs hospital, sier han.

– Tilbudet er ikke så robust i dag?

– Definitivt ikke. Det er en sårbar organisering som vi ikke kan holde frem med i lang tid. Begge overlegene nærmer seg pensjonsalderen, og det vil være en god mulighet for å se på organiseringen, sier Sandbu, som vil samle kirurgien i Levanger.

Også Molde sykehus opererer færre brystkreftpasienter enn anbefalt, med 64 i fjor.

– I konseptrapporten for Molde sykehus, som nylig ble sendt på høring, går sykehuset inn for sentralisering av brystkreftkirurgien til Ålesund, opplyser Sandbu.

Powered by Labrador CMS