VAKUUM: Mens Beslutningsforum skal bestemme seg, får vi et «vindu» i en ventetid der kanskje så mange som 1500 pasienter, når det gjelder lungekreft, ikke får behandlingen, sier Stein Sundstrøm, onkolog ved St. Olavs Hospital og leder av Norsk onkologisk forening. Foto:
VAKUUM: Mens Beslutningsforum skal bestemme seg, får vi et «vindu» i en ventetid der kanskje så mange som 1500 pasienter, når det gjelder lungekreft, ikke får behandlingen, sier Stein Sundstrøm, onkolog ved St. Olavs Hospital og leder av Norsk onkologisk forening. Foto:

Kreftleger advarer: Pasienter kan gå glipp av livsviktig behandling

Pasienter kan havne i et vakuum og gå glipp av livsviktig behandling mens Beslutningsforum skal bestemme seg, advarer kreftlegene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Lungekreftpasienter blir raskt verre av sin sykdom. De har ikke tid til å vente på Beslutningsforum Stein Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening

Statens legemiddelverk er nå i gang med å metodevurdere to nye kreftmedisiner: pembrolizumab (Keytruda) og nivolumab (Opdivo):
Lungekreft og føflekkreft
– Dette er to legemidler der det nå er slått fast, i store kontrollerte studier, at gir vesentlig økt levetid med svært få bivirkninger i behandlingen av lunge- og føflekk-kreft, viser kreftlege Stein Sundstrøm til. Han er leder i Norsk onkologisk forening.
– Innen disse diagnosene er medisinene derfor nå å betrakte som standardbehandling sett fra fagmiljøenes side, og ikke lenger som utprøvende behandling, sier han til Dagens Medisin.
Compassionate Use
I dag tilbys pembrolizumab som andrelinje-behandling i et Compassionate Use-program.
Dette er en ordning der legemiddelfirmaene kan søke Statens legemiddelverk (SLV) om å gi legemidler uten markedsføringstillatelse til en pasientgruppe.
Gjennom programmet tilbys alvorlig syke pasienter behandling de ellers ikke ville ha fått.
Begge legemidlene vil snart godkjennes i EU – og dermed i Norge – av Statens legemiddelverk.
Bekymrede kreftleger
Etter at legemidlet har fått pris og markedsføringstillatelse hos Legemiddelverket, kan nye pasienter etter reglene ikke inkluderes i Compassionate Use-programmet.
Dermed får ingen nye pasienter medisinen før Beslutningsforum behandler saken. Det er her kreftlegene blir bekymret, ifølge Sundstrøm:
–Da blir det et «vindu» i en ventetid der kanskje så mange som 1500 pasienter, når det gjelder lungekreft, ikke får behandlingen. Vi trenger en bevilgning for midlertidige kostnader til dette, sier Sundstrøm.
Frykter et vakuum
Onkolog Arne Stenrud Berg ved Drammen sykehus viser til at de to legemidlene vil bli lovlig til salgs om kort tid.
– Har myndighetene tatt dette inn over seg, spør han.
– Vi vet at før medisinen går igjennom hos norske helsemyndigheter, vil det ta lang tid. Vi kan ikke la det oppstå et vakuum slik det gjorde med Perjeta. Særlig gjelder dette lungekreftpasienter som raskt blir verre av sin sykdom, de har ikke tid til å vente på Beslutningsforum, sier Sundstrøm.
– Vi tåler ikke flere runder lik dem vi hadde med ipilimumab og Perjeta. Det er et stort etisk problem for alle oss som må konfrontere pasienter og pårørende med at vi ikke kan gi medisinen, sier han.
Deler bekymringen
Beslutningsforum for nye metoder uttaler at de deler både leger og andres bekymring for at vurderinger og innføring av legemidler kan ta lang tid.
– Vi er fullt klar over utfordringen når det gjelder disse kreftlegemidlene, og har derfor allerede bestilt en fullstendig metodevurdering fra Kunnskapssenteret over alle nye legemidler for malignt melanom. Den er imidlertid ikke ferdig ennå. Legemiddelverket er i gang med hurtige metodevurderinger, sier leder Lars Vorland, som viser til at prosessen rundt nye legemidler vil bli diskutert.

Powered by Labrador CMS