Tannlege tannlegekontor
FLERE KLAGER: En raskt voksende kategori er tannlegebehandling.

Nesten 8000 søkte om pasientskadeerstatning i fjor

For fjerde år på rad var det i fjor en økning i antall søknader til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det ble utbetalt 1,42 milliarder kroner til pasientene.

Publisert Sist oppdatert

Til sammen mottok Norsk pasientskadeerstatning 7863 saker i 2023, en økning på nesten 800 fra året før. Tilbake i 2019 og 2020 var tallet til sammenligning bare 5696.

– Vi tror hovedårsaken til økningen fra 2022 til 2023 er at muligheten for å søke erstatning etter feilbehandling i helsevesenet blir bedre og bedre kjent år for år, og pasienter blir mer klar over sine rettigheter, inkludert sin rett til erstatning dersom det skjer en feilbehandling, sier direktør Kristin Cordt-Hansen i Norsk pasientskadeerstatning til NTB.

Flere søker erstatning for tannbehandling

28,9 prosent av sakene angår behandling ved Norges største helseforetak, Helse sør-øst. Samtidig har antallet saker knyttet til behandling i den private helsetjenesten økt med rundt 50 prosent, fra 821 til 1268.

Over én av fem saker – 21,7 prosent – gjelder feilbehandling i muskler og skjelett, altså ortopedi, hvilket passer godt inn med mønsteret fra årene før.

En raskt voksende kategori er tannlegebehandling. Der var det bare drøyt 612 saker i 2019, mot 994 i 2023. Antallet saker knyttet til odontologi har vokst med 46 prosent bare fra 2022 til 2023, og kategorien overgås nå bare av ortopedi.

Cordt-Hansen sier retten til erstatning for feilbehandling hos tannlegen ikke har vært like kjent som retten ved sykehus.

– Vi tror at veksten her kan skyldes at flere, både tannleger og pasienter, har blitt kjent med ordningen.

Størst summer til kreftpasienter

Til gjengjeld har antallet som søker om erstatning etter vaksinasjon falt noe, fra 810 i 2022 til 740 i 2023. Likevel er det altså fortsatt mange som søker om erstatning for skader de fikk av koronavaksinen – hele 673 av sakene i 2023 gjelder dette, og totalt har 1673 personer søkt om erstatning etter å ha tatt koronavaksine. Av disse har bare 351 fått medhold, 820 avslag, mens drøyt 500 saker fortsatt ligger til behandling.

De største summene går imidlertid til pasienter som søker erstatning for behandling av kreft og svulster. Disse fikk utbetalt 284 millioner kroner i 2023, 1 million mer enn dem som søkte erstatning for ortopedibehandling. På tredjeplassen ligger fødsler.

Den vanligste summen er rundt 125.000

Av de 5745 personene som fikk svar på sin søknad om pasientskadeerstatning i 2023, var det 28 prosent som fikk medhold. Med 1,42 milliarder kroner utbetalt og 1602 søkere som fikk medhold, resulterte hver godkjente sak i gjennomsnitt i en sum på 881.000 kroner.

Gjennomsnittstall er imidlertid ofte en dårlig målestokk, ettersom noen få høye enkeltutbetalinger kan bidra til å skape et svært misvisende bilde. Mediansummen ligger på 125.000 kroner – det betyr altså at halvparten får mer og halvparten mindre enn 125.000 kroner.

Direktør Cordt-Hansen sier NPE aldri blir ferdig med jobben med å spre informasjon om erstatningsmuligheter til befolkningen.

Powered by Labrador CMS