Aleris vurderer å tilby nye kreftmedisiner

Det offentlige helsevesenet har sagt nei til å innføre to nye, dyre kreftlegemidler. Aleris Helse vurderer nå om de skal tilby pasientene dette.

Publisert
Grethe Aasved, administrende direktør i Aleris Helse. 

      
        Foto: Rune Thorstein
Grethe Aasved, administrende direktør i Aleris Helse. Foto: Rune Thorstein

I et brev til helseminister Bent Høie uttrykker Norsk onkologisk forening sin bekymring for at Norge vil få et todelt helsevesen etter at de offentlige sykehusene nå har sagt nei til å tilby to kostbare kreftlegemidler til sine pasienter.

Resonnementet er at velstående pasienter vil kunne kjøpe disse på privatsykehus, mens andre ikke vil få den samme tilgangen til optimal behandling.

Vil unngå pasientstrøm til utlandet
Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse, sier hun deler bekymringen for et todelt helsevesen innen onkologi. Privatsykehuset vurderer likevel å tilby de omtalte legemidlene.

– Per i dag tilbyr vi verken Perjeta eller Jevtana, men vi vurderer om vi skal begynne å tilby dem. Det avhenger av at vi får henvendelser fra pasienter som ellers ville ha reist til utlandet og betalt for legemidlene av egen lomme. Det er verre at folk betaler enda mer for å reise til et annet land enn om de får behandlingen privat i Norge, sier Aasved.

Fått henvendelser
Aleris har allerede fått noen henvendelser fra pasientorganisasjoner og pasienter, selv om Beslutningsforums vedtak bare er noen uker gammelt.

– Vår rolle er ikke å utfordre beslutningene til det offentlige, men vi tar konsekvensene av de beslutningene som blir tatt, sier hun.

Aasved sier de ikke vil tilby legemidler som ikke tilbys ved offentlige sykehus i Sverige og Danmark, og understreker at de samarbeider tett med fagmiljøene og Kreftforeningen i slike spørsmål.

– Stort etisk dilemma
– Synes du det er problematisk at pasienter med penger kan kjøpe disse legemidlene, mens andre ikke kan?

– Vi synes dette er et stort etisk dilemma, og derfor vil vi bruke den nødvendige tid for å ta beslutninger om hva vi skal tilby på vårt kreftsenter.  Men vi må erkjenne at vi har et todelt helsevesen på enkelte områder allerede i dag. Dette går både på kunnskap om hvordan man bruker det offentlige helsevesen og hvilke rettigheter man har og på økonomi. En økende andel pasienter har helseforsikring og vil få raskere og andre tilbud enn i det offentlige; andre kjøper dette av egen lomme. Det nye i denne saken er at summene er så store, sier Aasved.

Powered by Labrador CMS