FREMMER FORSLAG: Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) fremmer forslag om å be regjeringen utrede et nasjonalt fond for legemidler og utstyr, i forbindelse med stortingsehandlingen av Legemiddelmeldingen. Foto: Per Corneliussen
FREMMER FORSLAG: Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) fremmer forslag om å be regjeringen utrede et nasjonalt fond for legemidler og utstyr, i forbindelse med stortingsehandlingen av Legemiddelmeldingen. Foto: Per Corneliussen

Venstre vil ha fond for dyre legemidler og utstyr

Et nasjonalt fond kan motvirke et klassedelt helsevesen, ifølge partiet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Venstre vil gå inn for at det opprettes et nytt fond for innovative legemidler og medisinsk teknologi. I forbindelse med stortingsbehandlingen av Legemiddelmeldingen foreslår partiet å be regjeringen «utrede en norsk fondsmodell for innovativ medisin og medisinsk teknologi, samt sondere muligheten for samarbeid om et nordisk fond til samme formål».

Vil unngå klassedeling
Forslaget begrunnes med at det i dag tar lang tid å ta i bruk nye og innovative legemidler og medisinskteknisk utstyr, og at dette blant annet har med kostnadsnivået å gjøre. Dette kan ifølge partiet skape et klassedelt helsevesen, hvor pasienter med god råd kan betale for behandlingen selv, mens pasienter med dårlig råd må vente.

«Selv om det er gjort betydelige fremskritt de senere år, ligger Norge etter når det gjelder å få tilgang de nyeste og mest innovative kreftlegemidlene. Dette gjelder også nye kombinasjoner av behandlingsformer og medikamenter som stamcellebehandling og persontilpassede medisiner for personer med sjeldne lidelser, for eksempel cystisk fibrose», heter det i begrunnelsen.

Budsjettoverskridelser i England
Venstre viser også til erfaringer med kreftmedisinfond fra Tyskland, Danmark og England. I sistnevnte tilfelle ble det etter kraftige budsjettoverskridelser i det såkalte «Cancer Drugs Fund» kunngjort at flere behandlinger ikke lenger skulle dekkes av fondet.

– Jeg blir ikke skremt av noen dårlige erfaringer fra andre land. De har hatt andre rammevilkår enn vi har, og det finnes også gode erfaringer fra disse landene, sier Ketil Kjenseth (V) i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Tidligere har Helsedirektoratet anbefalt opprettelsen av et kreftmedisinfond – en løsning Kreftforeningen stiller seg bak. Kjenseth vil åpne for private givere til et nasjonalt fond, men ønsker ikke å begrense fondet til kreft. Han peker på at Kreftforeningen har vilje og evne til å samle inn penger, og ønsker å kartlegge hvorvidt det finnes andre aktører som kan bidra.

Roboter i gave
Kjenseth viser også til at flere sykehus har fått medisinskteknisk utstyr – deriblant kirurgiroboter – i gave de siste årene, og at dette har skjedd utenfor den faglige og politiske prioriteringen som gjøres på nasjonalt nivå.

– Hvis man heller legger slike gaver inn i et fond, kan vi se på dem som en del av en større helhet, og gjøre en prioritering.

– Er det realistisk at dere får flertall for dette forslaget i Stortinget?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, sier Kjenseth.

Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling til Legemiddelmeldingen torsdag.

Powered by Labrador CMS