NY STUDIE: En ny studie på over 300 pasienter skal se på effekt og sikkerhet ved bruk legemiddelet tocilizumab for innlagte pasienter med covid-19-sykdom. Foto: Getty Images
NY STUDIE: En ny studie på over 300 pasienter skal se på effekt og sikkerhet ved bruk legemiddelet tocilizumab for innlagte pasienter med covid-19-sykdom. Foto: Getty Images

Starter studie på effekt av legemiddel mot Covid-19-lungebetennelse

Legemiddelselskapet Roche Norge oppgir at inkluderingen av pasienter forventes å starte så snart som mulig og med mål om å omfatte cirka 330 personer globalt. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Medisinsk fagdirektør Karsten Bruins Slot i Roche Norge.

      
        Foto: Lasse Moe
Medisinsk fagdirektør Karsten Bruins Slot i Roche Norge. Foto: Lasse Moe

En ny klinisk studie skal se på effekten av legemiddelet tocilizumab (RoActemra) i lindring av symptomer for pasienter som er innlagt på sykehus med alvorlig Covid-19-lungebetennelse. Studien som nå startes opp av legemiddelselskapet Roche utføres i samarbeid med den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA, opplyser selskapet i en pressemelding.

Tocilizumab er et immunsuppresivt legemiddel som i Norge i hovedsak brukes mot leddgikt. Det pågår også uavhengige studier om effekten av bruk av legemiddelet for behandling av covid-19 i Kina, men dette er den første globale studien.

Skal inkludere over 300

Legemiddelselskapet oppgir at inkluderingen av pasienter forventes å starte så snart som mulig i starten av april og med mål om å omfatte cirka 330 personer globalt. 

- Per i dag er det ingen norske sentre som skal være med i studien. Jeg tror ikke det blir aktuelt å ta med norske pasienter, men det kan bli aktuelt om den utvides, sier  medisinsk direktør Karsten Bruins Slot i Roche Norge til Dagens Medisin.

Han opplyser at han er i tett dialog med sine internasjonale kolleger.

Sammenlignes med placebo

Studien er en så kalt fase 3-studie. Målet er å se om legemiddelet gir effekt og er trygt i bruk i tillegg til standardbehandling for sykehusinnlagte voksne pasienter med alvorlig Covid-19-lungebetennelse, sammenlignet med placebo i tillegg til standardbehandling. De primære og sekundære endepunktene inkluderer klinisk status, dødelighet, behovet for mekanisk ventilasjon og andre intensivavdeling-variabler. 

- Vi står overfor en global helsetrussel og vi har foreløpig ingen godkjent, veldokumentert behandling. Den nye studien er viktig fordi det ikke finnes noen velkontrollerte studier, samtidig som det bare foreligger begrenset publisert evidens for sikkerhet og effekt av RoActemra i behandlingen av pasienter som lider av Covid-19, sier Bruins Slot.

Ikke godkjent

Roche opplyser at legemiddelet er inkludert i den syvende oppdaterte diagnose- og behandlingsplanen for Covid-19 som ble utstedt av Kinas National Health Commission (NHC) 3. mars 2020. 

Medisinsk fagdirektør Karsten Bruins Slot i Roche Norge understreker at legemiddelet per nå ikke er godkjent til behandling av Covid-19 av noen helsemyndigheter, heller ikke i Kina. 

Powered by Labrador CMS