Nmf sier nei til karakterer på nasjonal eksamen

Frykter at arbeidsgivere vil bruke nasjonale prøver til å rangere søkere.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

KRITISK TIL KARAKTER PÅ NASJONAL PRØVE: Leder Rasmus Bakken i Norsk medisinstudentforening.

      
        Foto: Nmf/Silje Modell
KRITISK TIL KARAKTER PÅ NASJONAL PRØVE: Leder Rasmus Bakken i Norsk medisinstudentforening. Foto: Nmf/Silje Modell

Dekanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge er blitt enige om at de ønsker å innføre en felles nasjonal prøve for alle landets medisinstudenter. I kjølvannet av dette har Norsk medisinstudentforening (Nmf) kartlagt medlemmenes holdninger til en slik prøve.

Under landsmøtet sist helg vedtok foreningen et standpunkt til nasjonale prøver. Foreningen sier blant annet klart nei til at slike prøver skal brukes av arbeidsgivere for å rangere kandidater i ansettelsesprosesser.

Nei til karakterer
«Norsk medisinstudentforening mener at hvis en nasjonal prøve innføres, bør det gjøres som et ledd i kvalitetsarbeidet i den norske grunnutdanningen. Hovedhensikten med en nasjonal prøve bør være å heve kvaliteten i grunnutdanningen, og den skal ikke kunne brukes av arbeidsgivere til vurdering av søkere», heter det blant annet i vedtaket.

Foreningen skriver dessuten at resultatene på en slik prøve «ikke skal graderes med offentlige karakterer».

– I dette legger vi at det ikke skal gis noen karakter eller gradering av resultat på vitnemål, og heller ikke i annen skriftlig form. Dersom man gir en slik gradering, er vi redd arbeidsgivere vil etterspørre denne, som et tillegg til vitnemålet. Etter vårt syn vil en slik gradert vurdering av en nasjonal prøve være et dårlig utgangspunkt for å sammenligne turnuskandidaters kompetanse, og vi frykter at den kan bli brukt tidlig i ansettelsesprosessen til å sile ut hvem som blir innkalt til intervju, sier leder Rasmus Bakken i Nmf.

Krever nasjonale læringsmål
Nmf mener dessuten at nasjonale prøver «er en verdifull mulighet til å gi studentene tilbakemelding på egen kompetanse, og bør benyttes til dette formålet». Foreningen krever i tillegg at nasjonale læringsmål er på plass før man innfører slike prøver, og advarer mot at prøvene legger for sterke føringer for hvordan de enkelte fakultetene organiserer utdanningen.

Spørsmålet om nasjonal eksamen skal behandles av det nasjonale dekanmøtet i juni, der det ventelig skal opprettes en arbeidsgruppe for å foreslå en nasjonal eksamensordning. Innen den tid er ingenting avgjort med tanke på hva slags omfang, innhold og formell status en slik prøve skal ha.

Vedtaket til Nmf skal danne grunnlaget for foreningens påvirkningsarbeid overfor nasjonalt dekanmøte og ved de enkelte fakultetene fremover.

Powered by Labrador CMS