REAGERER PÅ LEGENES KRITIKK: – Vi mener heller ikke at legen skal erstattes. Vi er opptatt av at vi får gode team, presiserer Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

– Håper ingen setter seg på bakbena

Norsk Sykepleierforbund deler ikke Legeforeningens skepsis til ny spesialist-sykepleierutdanning. – Ingen har monopol på kunnskap, sier forbundslederen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har sterke innvendinger mot regjeringens planer om ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS), slik Dagens Medisin tidligere har skrevet. Frykten er at de nye spesialistsykepleierne skal erstatte allmennleger i grisgrendte strøk, slik man blant annet har sett i Sverige, Canada og New Zealand, ifølge NSDM.

– Vi deler nok ikke denne bekymringen. Som regjeringen, mener vi det er nødvendig å gi et bedre tilbud til eldre og pasienter med multisykdom. Det dreier seg om mer enn diagnostisering og behandling, å lære å leve med sykdom. Ivaretakelse av pårørende og kollegaers behov for veiledning og undervisning er også sentralt, uttaler forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund til Dagens Medisin.

Dette krever godt samarbeid og det er ingen som har monopol på kunnskap Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund

Vil ha gode team
Sykepleierforbundet har levert et positivt høringssvar til regjeringens forslag, i likhet med de fleste andre høringsinstansene. Planen er at forskriften skal tre i kraft fra 1. januar neste år.

– Forskriften er i tråd med helse- og omsorgstjenestenes behov for breddekompetanse, og er et viktig bidrag for å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen. Utdanningen vil også gi et godt grunnlag for samarbeid med fastlegene og annet helsepersonell.

– Vi mener heller ikke at legen skal erstattes. Vi er opptatt av at vi får gode team, presiserer By.

– Viktig tjenesteinnovasjon
Hun mener det er åpenbare gap i tjenesten i dag som må fylles.

– Da er denne kompetansen som en spesialisering i sykepleie svært godt egnet. Det er både nok erfaring og forskning fra andre land som nettopp viser det. I Norge blir dette en viktig tjenesteinnovasjon. Jeg håper ingen setter seg på bakbena. Dette krever godt samarbeid og det er ingen som har monopol på kunnskap, sier By.

– Vi mener det er mulig å gjennomføre utdanningen innenfor de rammene forskriften beskriver og vi er også opptatt av at utdanningen kan tilbys flere steder i landet.

Powered by Labrador CMS