MINDRE INNFLYTELSE: Ansatte i seks fagforbund mener deres innflytelse på arbeidsplassen reduseres, ifølge Arbeidsforskningsinstituttet. Arkvifoto. Foto:
MINDRE INNFLYTELSE: Ansatte i seks fagforbund mener deres innflytelse på arbeidsplassen reduseres, ifølge Arbeidsforskningsinstituttet. Arkvifoto. Foto:

– Arbeidslivet går i en mer autoritær retning

– Den norske arbeidslivsmodellen ut til å være under betydelig press.

Publisert

Det er en av konklusjonene fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som Arbeidsforskningsinstituttet har utarbeidet.

Mistet troen på den norske modellen?
Barometeret er utarbeidet på oppdrag fra de seks fagforbundene som eier barometeret: Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne.

Medbestemmelsesbarometeret undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. 

 Resultatene, mener forskerne, gir et «grunnlag for en debatt om bedriftsdemokratiets status og framtid».

At rapporten antyder at ansatte mener deres innflytelse på arbeidsplassen reduseres, kan skyldes at lederne i sykehus har mistet troen på den norske modellen, mener sentralstyremedlem i Legeforeningen, Christian Grimsgaard:
– Vi ansatte tas inn i prosesser på arbeidsplassen for sent og det oppleves ofte som «proforma», sier Grimsgaard, ifølge legeforeningen.no

Mer autoritært
Et annet hovedfunn i rapporten er at 45 prosent mener det norske arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning. Dette, mener forskerne, faller sammen med, og er en sannsynlig konsekvens av den fallende innflytelsen på arbeidsplassene.

Ifølge rapporten faller innflytelsen i alle grupper: Ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud rapporterer omtrent det samme fallet i innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidsorganisering.

Egenrapporterte opplevelse
Resultatene må tolkes ut fra at dette er egenrapporterte opplevelser, minner forskerne om:
– Vår fortelling om fallende arbeidstakerinnflytelse bygger på deres egne rapporterte opplevelse. Årsaken til denne utviklingen kan vi så langt ikke fastslå. Det er behov for flere studier, kontinuerlig overvåking og dypere analyser av disse fenomenene, skriver de.  

Powered by Labrador CMS