Skiftarbeid påvirker psyke og velvære

Sykepleiere som arbeider i turnus rapporter om flere psykiske plager og lavere velvære enn dem som arbeider bare på dagtid.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Det viser en studie som norske og palestinske forskere har gjennomført blant 422 palestinske sykepleiere.
Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Middle East Journal of Psyciatry and Alzheimers.

Barn har betydning

En av de norske forfatterne er forsker Rita Bast-Pettersen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), som omtaler resultatene på sine nettsider.
Et noe uventet funn, ifølge Bast-Pettersen, var at kvinner med mange barn rapporterer om færre symptomer enn kvinner med få barn.

Ifølge studien har barnløse kvinner lavest velvære.  
Kjønns- og aldersforskjeller
Kvinnene svarte at de hadde flere symptomer enn menn, og yngre kvinner, som ofte arbeider i underordnede stillinger, rapporterer om flere symptomer enn eldre kvinner.
Forskerne fant også en større økning i symptomer blant menn som jobbet skiftarbeid sammenlignet med dem som jobbet på dagtid enn det man fant blant kvinner.
Les mer på nettsidene til Stami og i Middle East Journal of Psyciatry and Alzheimers.

Powered by Labrador CMS