Legemiddelverkets kontorer på Helsfyr i Oslo.  Foto: Vidar Sandnes

Legemiddelverkets kontorer på Helsfyr i Oslo. 

Foto: Vidar Sandnes

SLV-tillitsvalgt ber om økte bevilgninger for å demme opp for ansattflukt

Statens legemiddelverk sliter med å holde på de ansatte. Tillitsvalgt peker på høyere lønninger i industrien som en av forklaringene. 

Publisert

Fra 2018 har 29 personer sluttet i avdelingen for metodevurdering i Legemiddelverket, ifølge VG. De ansatte har enten sagt opp jobben eller gått til andre stillinger internt. Flere skal slutte over sommeren, opplyser Legemiddelverket til avisen.

Det bekymrer hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Legemiddelverket, Gudrun Boge.

Hun viser til at de ansatte i Legemiddelverket er attraktive på arbeidsmarkedet og oppgir at en metodevurderer kan tjene opptil det dobbelte i privat sektor – sammenlignet med en årslønn på 600.000 kroner i Legemiddelverket.

Boge mener at Helse- og omsorgsdepartementet må øke bevilgningene.

– Lønnen er ikke konkurransedyktig, sier hun til VG.

Ledelsen bekymret

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Legemiddelverket har slitt med lang saksbehandlingstid for utarbeidelse av metodevurderinger. Dette er vurderinger som benyttes når det skal vurderes om et nytt legemiddel skal tas i bruk i den offentlige spesialisthelsetjenesten. En av grunnene har vært at ansatte slutter.

Også SLV-direktør Audun Hågå er bekymret for utskfitningen av ansatte. Han mener at høy arbeidsbelastning og lav lønn er forklaringer.

På spørsmål fra VG om departementet vurdert å øke bevilgningene til Legemiddelverket for å bøte på problemet, viser statssekretær Karl Kristian Bekeng til at bevilgninger til etater vurderes i arbeidet med statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS