GÅR TIL STREIK: – Det er et ufravikelig krav fra oss å beholde rullerende vaktplaner, sa forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, før han gikk inn til Riksmeklerens lokaler i Oslo sentrum mandag morgen. Foto: Målfrid Bordvik
GÅR TIL STREIK: – Det er et ufravikelig krav fra oss å beholde rullerende vaktplaner, sa forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, før han gikk inn til Riksmeklerens lokaler i Oslo sentrum mandag morgen. Foto: Målfrid Bordvik

Sykehuslegene streiker

Forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne helse brøt sammen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Onsdag morgen gikk 194 medlemmer i Akademikerne helse ut i streik. To tredjedeler av dem er leger. Resten er andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Meklingen mellom Spekter og Akademikerne helse har pågått i to dager, men natt til onsdag ble det klart at forhandlingene brøt sammen.

Sykehusene som rammes er Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset.

– Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, sier riksmekler Nils Dalseide til vg.no.

– Uforsvarlig
– Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige - både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse i en pressemeding. 

Han mener Spekters individuelle ordninger gjør det umulig for de tillitsvalgte å kontrollere forsvarligheten, og at dette også åpner for å presse den enkelte lege, særlig de mange som har midlertidige stillinger.

– Akademikerne vil fortsette streiken til vi har fått på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Vi sier et kraftfullt nei til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner fordi det vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Det er uansvarlig, sier Frøyland.

Akademikerne har varslet at streiken fredag trappes opp med ytterligere 119 medlemmer ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital. I løpet av uken vil altså 313 medlemmer ved ni sykehus være i streik.

Spekter: Beklagelig
Spekter omtaler streiken som «beklagelig».

– Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hun viser til at Spekteri årets tariffoppgjør ikke har krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag. I tillegg er det tilbudt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år, ifølge Bratten.

– Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten, slik Legeforeningen krever, sier hun i en pressemelding.

Hun mener det ikke er grunn til bekymring for at pasientsikkerheten svekkes, at legene blir mer slitne eller at tillitsvalgte ikke skal medvirke i arbeidstidsplanleggingen, slik Legeforeningen hevder.

– Vernet vil være det samme. Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Medbestemmelse i lov- og avtaleverk vil være uendret, sier Bratten.

Høy temperatur
Forhandlingene mellom partene brøt sammen før sommeren, etter kravet fra arbeidsgiversiden om å innføre individuelle arbeidsplaner for legene.I forkant av meklingen har det vært hissig stemning mellom partene.

Spekter-lederen mener tillitsvalgte i Legeforeningen har oppført seg «helt uhørt» mot henne på Twitter, blant annet etter at en tillitsvalgt favorittmarkert en tweet der Bratten ble omtalt som en «søppelfylling». Bratten har svart med å stemple Legeforeningen som en umoden fagforening.

Ifølge partene har ikke dette hatt noe å si for forhandlingsklimaet i selve meklingen.

Les også: - Utblåsningene på pauserommet skjer nå på Twitter

Powered by Labrador CMS