FORHANDLER: Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne Helse og Bjørn Skrattegård i Spekter. 

Foto: Akademikerne

Lønnsforhandlingene i sykehusene er startet

– Sykehusene må bruke lønn som et verktøy for å beholde og rekruttere dyktige folk med den rette kompetansen, uttaler Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Lønnsforhandlingene med Spekter i sykehusene startet tirsdag klokken elleve. For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen lokalt eller foreningsvis med Spekter.

Akademikerne forventer at årets oppgjør sikrer medlemmene reallønnsvekst. Teknisk beregningsutvalg anslår at prisveksten blir 3,3 prosent i år. Resultatet for industrien ble 3,7 prosent.

– Vi forventer at forhandlingene blir reelle og frie ved hvert enkelt sykehus og at lokale behov og lokalt avtalte kriterier for lønnsutvikling er rådende, uttaler Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse uttaler i en pressemelding.

Norm over tid
Rime og Akademikerne mener det er viktig at frontfagsrammen fungerer som en norm over tid.

– Resultatet i frontfaget må ikke bli et tak for etterfølgende tariffoppgjør. Det vil svekke de frie forhandlingene. Frontfagsmodellen gir handlingsrom, det må brukes for å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse.

Det pekes også på at gapet mellom lønnsnivå i privat og offentlig sektor reduseres for å sikre at offentlig sektor kan beholde og rekruttere nødvendig kompetanse.

Hjemmekontor
Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør, Akademikerne tar dermed med andre krav inn i forhandlingene. Blant annet at det skal legges til rette for at ansatte som ønsker å ha det kan ha hjemmekontor.

– Og at de ansatte skal være like godt forsikret på hjemmekontor som i virksomhetens lokaler, uttaler Rime.

Det er også krav om at virksomhetene skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig drift, og at reiser skal gjennomføres på mest miljøvennlig måte der det er mulig.

– Forventer lønnsløft for Unios medlemmer
Tirsdag var også forhandlingsstart for Unio og Spekter for hovedoppgjøret for mer enn 51.000 Unio-medlemmer, hvor de fleste er ansatt i helseforetakene.

Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen uttaler i en pressemelding at det er en klar forventning om lønnsløft for deres grupper.

– I Kantars helsepolitiske barometer ser vi også at befolkningen støtter behovet for at vi skal prioriteres. Våre medlemmer er unnværlige og skal drive Norge framover i urolige tider, uttaler Sverresdatter.

Det fremmes ikke konkrete økonomiske krav i de innledende sentrale forhandlingene fra Unio, men områdeinndeling, videre frister for B-delene og videre prosess for de særskilte forhandlingene for helseforetakene skal avtales.

Powered by Labrador CMS