UTFORDRENDE: – Dette er en utfordrende og viktig jobb, sier påtroppende direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:
UTFORDRENDE: – Dette er en utfordrende og viktig jobb, sier påtroppende direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Ny fagdirektør i Helse Sør-Øst

UiO-professor og OUS-overlege Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Jan Frich er professor i helseledelse og er i dag leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og nestleder ved Institutt for helse og samfunn.

– Dette er en utfordrende og viktig jobb. Jeg er takknemlig for tilliten og jeg gleder meg til å kunne bidra til utviklingen av helsetjenesten i regionen, sier Frich til Dagens Medisin.

Best mulige løsning
Frich tiltrer som direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2018 og overtar etter Geir Bøhler, som har vært konstituert i stillingen.

– Er det saker du brenner spesielt for når du starter i ny jobb på nyåret?

– Oppdraget er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i hele regionen. Jeg vil ikke løfte frem enkeltsaker nå, men kan si at jeg er opptatt av at ulike hensyn skal bli belyst og vurdert gjennom gode og involverende prosesser.

– Hva tror du blir det mest utfordrende?

– Det vil nok være å finne løsninger som den enkelte eller grupper kanskje ikke oppfatter som den aller best, men som likevel er den best mulige løsning alt tatt i betraktning, svarer Frich.

Spesialist i nevrologi
Frich er utdannet medisiner med spesialisering i nevrologi, og har siden 2009 hatt bistilling som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

Stillingen i Helse Sør-Øst innebærer at Frich ikke lenger vil ha en bistilling som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus, men han vil beholde en tilknytning til Universitetet i Oslo.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, er svært tilfreds med å få Jan Frich med på laget.

– Med sin brede faglige bakgrunn og gode kjennskap til regionen, vil Jan Frich ha de beste forutsetninger for å kunne lede det helsefaglige samarbeidet mellom sykehusene i regionen og være en premissgiver i viktige strategiske prosesser både regionalt og nasjonalt, uttaler Lofthus i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS